Norrbottens Körsångarförbund

Sångkören Lyckan

Sångkören Lyckan
Kontaktperson Maud Wikström
  Ordförande
Adress Mellanparkgatan 11 A
952 33 Kalix
Telefon 0923-215 51
E-postadress sm-wikstrom@live.se

Historik över Sångkören Lyckans 30 år

Kören, som ackompanjeras av piano, klarinett, bas, gitarr och nyckelharpa, bildades 1986 och har ett 40-tal medlemmar. De leds av Markku Putila och repertoaren innehåller sånger på både svenska och finska i fyra stämmor.
Under 80-talet väcktes tankar inom Kalix och Karlsborgs PRO-föreningar om att bilda sångkörer. Intresset för körsång har alltid varit stort i kalixbygden och det har alltid funnits körer och orkestrar av olika slag. De som starkast drev frågan var Elsy Nilsson och Sigrid Henriksson. Man kom igång med körer och en kort tid var Anders Pääjärvi ledare för två körer parallellt.
År 1986 kom Markku Putila in i bilden. Han insåg snart att man skulle vinna på en sammanslagning av körerna och så skedde samma år. Markku har sedan dess varit, och är fortfarande, körens dirigent och gör de flesta körarrangemang till våra sånger.
Från början var tanken att man skulle kunna underhålla vid den egna föreningens möten och fester, men efter hand som repertoaren blev större och sångarna säkrare blev framträdandena mer omfattande. Antalet korister ökade stadigt och som mest har kören haft 53 korister. Det hade inte bildats någon formell förening från början. Gunnar Gerdin, som var körens allt i allo, ordnade istället det mesta.
År 1992 hade vi börjat planera en resa till USA, till svenskbygderna. Då väcktes förslag vid en körövning att man skulle bilda en förening och utse en styrelse. En interimsstyrelse, som skulle arbeta fram till första års­mötet, valdes.

Resan till Amerika
Största händelsen i körens historia är resan till Amerika som gjordes 1–17 september 1992. Gunnar Gerdin ansvarade för resan, medan Markku samt Torgny Bäckman ansvarade för sång och musik. Kören åkte buss cirka 600 mil och besökte fyra delstater under resan: Washington, Oregon, Kalifornien och Nevada. Kören gav fyra stora konserter och många spontana upp­trädanden.
År 1993 deltog kören i ”Körstämman Skinnskatteberg”, tillsammans med 1500 korister. Vi hade en egen konsert och deltog i en jättekör med Cyndee Peters på Herrgårdsängen.
Året 1998 började festligt! Vår körledare Markku fyllde 50 år. Det firade vi i Haparanda Folkets Hus med sång och musik. Detta år var första gången vi deltog i Vasa körfestival, liksom Kulturfestivalen i Sunderbyn där vi sedan medverkat många gånger. Torgny spelade på piano och dragspel till sin bortgång år 2000. Körövningarna skedde växelvis i Kalix och Karlsborg.
Under år 2001 tilldelades, mycket välförtjänt och till stor glädje för oss alla, vår körledare Markku ABFs kultur­stipendium för sitt mångåriga ledarskap inom körsång och musik. Kören har även besökt Markkus hemstad Oulainen för en konsert, dit det kom närmare 300 personer. Det var i just Oulainen som Markku började sitt musicerande som liten pojke i en blåsorkester.

Vasa körfestival
Kören har deltagit i Vasa körfestival tre gånger. Där uppträder körer från alla världens hörn, bland annat Finland, USA, Ryssland, Baltikum, Tyskland och England. Det har varit en fantastisk upplevelse för vår kör att åka runt och lyssna till de olika körernas framträdanden och själva få uppträda där.
Under de senaste åren har kören även givit konserter bland annat i PROs folkhögskola Gysinge tillsammans med Bosse Larsson, flera konserter med körer från Luleå i Kulturens hus i Luleå, konserter i Kiruna och Haparanda kyrkor, i samband med två resor till Kokkola i Finland, Folkets hus i Övertorneå, välgörenhets­konsert till förmån för barn på flykt, samt Finlands självständighetsdag i Töre kyrka ett antal gånger. Prio nummer ett har dock alltid varit äldreboenden i Kalix med omnejd.
PRO-kören Lyckan lämnade PRO Kalix den 1 juli 2013, bildade en egen förening och heter numera istället Sångkören Lyckan.

Sångkören Lyckans 30-årsjubileum Sångkören Lyckans 30-årsjubileum Sångkören Lyckans 30-årsjubileum Sångkören Lyckans 30-årsjubileum

Kören fyllde 30 år
Körens 30-årsjubileum firades den 23 april 2016 i ett fullsatt Kalix Folkets hus tillsammans med inbjudna körer och solister.

>> Se bilder från festen