Norrbottens Körsångarförbund

Styrelse och funktionärer

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Internt för styrelsen
Telefon 070-328 52 21
Mejl info@bdkor.se
 
Styrelse
Ove Bucht Ove Bucht
Ordförande
Förbundets ordförande sedan många år, tillika en mycket rutinerad korist. Styrelseproffs som är bekant med snart sagt alla digniteter här på Nordkalotten.
Adress

Telefon
Mobil
Mejl
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
0920-624 49
070-328 52 21
ove@bdkor.se
Marie-Charlotte Bergh Marie-Charlotte Bergh
Vice ordförande och sekreterare
Piteton
Vår sekreterare med alla papper i noggrann ordning, dessutom en sprudlande idérik projektledare för mycket av det som händer. Intressant kuriosa är att hon sjunger sopran­stämma, men bor i Nybyn, Altersbruk...
Adress

Mobil
Mejl
Norra Altervägen 1088
945 92 Altersbruk
073-20 40 360
marie-charlotte@bdkor.se
Danielle M Åström Danielle M Åström
Skattmästare
Alviks blandade kör
I NKF finns ingen vanlig kassör, utan en skatt­mästare minsann, med ett stort hjärta. Hon håller minutiös koll på eko­nomin och förutom körsång älskar hon kalkyl­program och grafer.
Adress

Telefon
Mobil
Mejl
Kungsgatan 38
961 64 Boden
0921-21 40 13
070-529 34 04
danielle@bdkor.se
Ingegerd Jaako Ingegerd Jaako
Ledamot
Chorisma
En oerhört varm och godhjärtad kvinna som bidrar med massor av goda idéer och nya perspektiv.
Adress

Mobil
Mejl
Trollsländevägen 31
961 68 Boden
070-361 60 53
ingegerd@bdkor.se
Birgitta Strand Birgitta Strand
Ledamot
En härlig damkorist med kloka åsikter och som alltid har nära till skratt! Ny i styrelsen sedan 2019.
Adress

Mobil
Mejl
Gångvägen 19
945 32 Norrfjärden
070-543 12 75
birgitta@bdkor.se
Kurt Nilsson Kurt Nilsson
Ledamot
Ny herre i styrelsen sedan 2019.
Adress

Mobil
Mejl
Strömskatan 3
961 93 Boden
070-648 30 39
kurt@bdkor.se
Bo Selinder Bo Selinder
Ledamot / Förbundsdirigent
Musikalisk virtuos som har många strängar på sin omfattande lyra.
Adress

Mobil
Mejl
Krongårdsringen 22
974 35 Luleå
070-670 82 02
bo@bdkor.se
Pekka Brännbäck Pekka Brännbäck
Infomästare
Förutom att se till så webbplatsen upp­dateras och mejlen fungerar, är Pekka den som håller i den visuella kommu­nika­tionen utåt med flygblad, affischer, annonser, program­blad etc. Detta i nära samarbete med sekreteraren. Började sjunga i Rosviks­kören år 2002 och har därefter sjungit med Arctic Voices och LAVA.
Adress

Mobil
Mejl
Valörvägen 32
974 51 Luleå
070-326 33 06
pekka@bdkor.se
webmaster@bdkor.se
Hela styrelsen nås via gruppmejladressen styrelse@bdkor.se.
Förbundsdirigenter
Bo Selinder Bo Selinder
Sammankallande
Musikalisk virtuos som har många strängar på sin omfattande lyra.
Adress

Mobil
Mejl
Krongårdsringen 22
974 35 Luleå
070-670 82 02
bo@bdkor.se
Monica Åslund Monica Åslund
Monica leder flera körer och har en outsinlig energi med ett inter­nationellt enga­gemang. Hon är också en ton­sättare som bidragit med verk som blivit kör­klassiker, där den ”vanliga” kören kan bli sedd och hörd. Man blir lycklig av att träffa henne!
Adress

Telefon
Mobil
Mejl
Sjöfartsgatan 37
974 37 Luleå
0920-25 58 98
0730-24 00 52
monica@bdkor.se
Göran Lindgren Göran Lindgren
Hur många körer som Göran egentligen leder är det nog bara han själv som vet. En musikalisk idéspruta med massor av energi!
Adress

Telefon
Mobil
Mejl
Såguddsvägen 24
975 61 Luleå
0920-25 90 66
070-204 50 17
goran@bdkor.se
Alla förbundsdirigenter nås via gruppmejladressen dirigenter@bdkor.se.
Valberedning
Foto saknas Vakant
Valberedning
Sammankallande
   
Foto saknas Vakant
Valberedning
Foto saknas Vakant
Valberedning
 
Revisorer
Lena Fällman Lena Fällman
Revisor
Adress

Mobil
Mejl
Kanotvägen 14
961 51 Boden
070-362 96 90
rev.lena@bdkor.se
Foto saknas Vakant
Revisor
Kenneth Lindberg Kennerth Lindberg
Revisorssuppleant
Thaleia
Adress

Mobil
Mejl
Fiolvägen 4
961 46 Boden
070-605 70 03
rev.kenneth@bdkor.se
Foto saknas Vakant
Revisorssuppleant
Historik Verksamhet