Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Tipsa om evenemang

Evenemangskalendern är inte aktiv under pandemin

På grund av pågående pandemi samt regeringsbeslut och skarpa rekommenda­tioner från Folk­hälso­myndig­heten om att inte samlas för konserter och evene­mang, är evenemangs­kalendern avstängd tills läget börjat återgå till det mer normala.

Korister Norrbottniska körer är varmt välkomna att kostnadsfritt tipsa om sina konserter och andra evenemang av publikt intresse i Norrbottens län, samt i an­grän­sande län och länder. Fyll i fälten nedan och klicka där­efter på knappen Skicka tipset. Informatören publicerar fort­löpande inkomna tips i webb­platsens evenemangs­kalender.
( Hit räknas inte körers egna årsmöten och liknande av intern karaktär.
❶  Fyll i uppgifterna så utförligt som möjligt.
❷  Ett evenemangstillfälle per tips.
❸  Om samma evenemang hålls flera gånger, men på olika tider och/eller i olika lokaler, skickar du in ett tips för varje föreställning.
❹  En kvittenssida visas därefter på skärmen. Genom att klicka på knappen Återgå till sidan Tipsa om evenemang kommer du till­baka till den här sidan, med alla tidigare tidigare uppgifter förutom datum ifyllda som de var innan.
❺  Om du vill ha en bild eller affisch publicerad med evenemangstipset, skicka denna till mejladressen evenemangbdkor.se.
OBS!
Fälten i de  ljusblå områdena  är obligatoriska.


 
:    —
 Starttid
:
 Sluttid

 

 Ange pris vid förköp och entré

 


 Ange till exempel namn, telefon inkl riktnr eller mejladress

 

 Skriv det svenska alfabetets tre sista bokstäver VERSALT