Norrbottens Körsångarförbund

Medlemsinfo

Kontaktrapporten – håll alltid körens uppgifter aktuella

Blanketten kontaktrapport
Kontaktrapport

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På det sättet kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Men viktigast av allt är att för­bundet t ex inte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till skatt­mästaren. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.

Blanketten kontaktrapportDin körs sida – körens skyltfönster utåt

Tanken med medlemskörernas egna sidor här på förbundets webbplats är att de ska fungera som marknads­föring och ett sorts skylt­fönster.
Skicka in text och bild med presentation av kören till infomästaren och skicka på nytt så fort något förändras (som att kören till exempel ska genomföra ett projekt eller har varit på resa).

Kontaktuppgifter:
Skattmästare
Infomästare