Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Medlemsinfo

Kontaktrapporten – håll alltid körens uppgifter aktuella

Blanketten kontaktrapport
Kontaktrapport

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På så vis kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Viktigast av allt är att för­bundet till exempel inte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.

Blanketten kontaktrapportDin körs sida – körens skyltfönster utåt

Tanken med medlemskörernas egna sidor här på förbundets webbplats är att de ska fungera som marknads­föring och ett sorts skylt­fönster.
Skicka in text och bild med presentation av kören till informatören, och skicka på nytt så fort något förändras (som att kören till exempel ska genomföra ett projekt eller har varit på resa).

Kontaktuppgifter:

Kassör
Informatör

Årsmötet

Förbun­dets högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls senast den 31 mars varje år. Det är då som medlemm­arna har en konkret möjlighet att påverka årets verk­samhet genom att skriva motioner, vilka behandlas av årsmötet.
En motion är inte något märkvärdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat. Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör