Norrbottens Körsångarförbund
Medlemsförmåner
Utefter medlemskörers behov och önskemål ger förbundet projektbidrag och samverkans­bidrag* i form av reda pengar, anordnar kortare kurser och symposier men också längre projekt som till exempel utmynnar i gemensamma konserter.
(* Bidrag vid samverkanskonserter ges med 1000 kr per kör och tillfälle.
Alla förbundets medlemskörer har rätt till en årlig så kallad kompetens­utvecklings­check, alltså bidrag till kör­medlemmars egen kompetens­utveckling.
Läs om kompetensutvecklingschecken
Våra oerhört duktiga förbundsdirigenter erbjuder sin kunskap för korister att ta del av:
Göran Lindgren Monica Åslund Bo Selinder
Göran Lindgren Monica Åslund Bo Selinder
  Läs om våra förbundsdirigenter
De körer som så önskar kan teckna en riktigt bra medlemsförsäkring till ett kalaspris.
Läs om medlemsförsäkringen
Förbundet kan förmedla hjälp med att utforma affischer, programblad, annonser och liknande för körers konserter och evenemang. Kontakta infomästaren om detta.
Infomästarens kontaktuppgifter

RosbukettBidrag till jubilerande körer

Förbundet har som tradition att uppvakta jubilerande medlemskörer, oavsett hur länge dessa varit anslutna till NKF. Bara meddela skattmästaren eller använd blanketten nedan så kommer vi med glädje!

Körens ålder Belopp
10 år 1 000 kr
20, 30 och 40 år 1 500 kr
50, 60, 70, 80 och 90 år 2 500 kr
100 år * 5 000 kr
Utöver detta får kören motta en blomsteruppsättning.
(* Därefter som från början vart tionde år.
<< Verksamhet Kompetensutvecklingscheck >>