Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund
 
Hand som pekar med fingret
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr

Om koristkursen


Många av oss har säkert sjungit i kör i flera, flera år och har kunnat konstatera att vi, speciellt manliga sångare, är ytterst dåliga på att läsa och tolka noter. Visst ser vi när det ska gå upp och vice versa ner, i bästa fall även notvärden, pauser m m – men ton­arter och rytmer? Nope!

Nu när de flesta körer har uppehåll är det ett utmärkt tillfälle att passa på att lära oss mer om notläsning och nottolkning.

En fortbildningskurs i fyra avsnitt

Av just den anledningen erbjuder Norr­bottens Kör­sångar­förbund alla och envar att använda sig av en digital not­läsnings- och förståelse­kurs, i fyra lärorika och lättsamma avsnitt. Vad vore väl trevligare än att vid nästa fysiska kör­övning över­raska kör­ledaren och -kompisarna med att snabbt ha förstått hur sången och ens egna stämma ska sjungas?!

Kursen är framtagen av Norrbottens Kör­sångar­förbund, eller mer specifikt av vår förbunds­dirigent Göran Lindgren. Filmning, klippning och redigering har gjorts av vår informatör Pekka Brännbäck. Fram­tagning har gjorts i samarbete med Kulturens bild­nings­verksamhet.

Titta på kursens alla fyra avsnitt som du hittar på webb­adressen www.bdkor.se/koristkurs, under flikarna Avsnitt 1–4 ovan på denna webbsida som du just läser. Titta gärna flera gånger!

Synpunkter

Vi är naturligtvis intresserade av att få era synpunkter på kursen! Mejla dem gärna till infobdkor.se. Kom även med idéer till eventuella fort­sättnings­kurser.

2021-08-25NYHET

Andra säsongen ute nu

Nu är höstens utlovade, andra säsong med nya avsnitt av koristkursen här!
Läs mer och titta på avsnitten


Streama via Internet eller spela upp från datorn?

De olika avsnitten hittar du under flikarna här ovanför. Avsnitten kan spelas upp/streamas direkt härifrån webbplatsen. Detta förut­sätter dock en hyfsat snabb inter­net­uppkopp­ling så att det inte blir några av­brott under uppspelningen.

Det bästa är att först hämta respek­tive avsnitt i form av en videofil i mp4-format som du sparar på din dators lagrings­enhet, i din surfplatta eller smart­phone. Sedan kan du spela upp avsnittet helt obe­roende av ”nätet”. Total speltid är 1 h 39 min.

Upphovsrätt och tillåtelse att kopiera materialet

Meningen med koristkursen är att den ska finnas till­gänglig för alla intresserade kör­sångare under dessa tider av pandemi med corona­smitta. Med ”alla” av­ses inte bara medlemmar i Norr­bottens Körsångar­för­bund, utan verkligen alla i ordets rätta bemär­kelse.

Varsågod, förbundet bjuder på detta i sam­arbete med Kulturens helt kostnadsfritt.

Det är helt okej att kopiera och sprida materialet om du vill, till vem du vill. Materialet är emeller­tid skyddat av upphovs­rättslagen, vilket betyder att du inte utan vårt medgivande får:

  • Använda det i kommersiellt syfte dvs ta betalt
  • Ändra eller modifiera materialet
  • Använda delar av materialet i något annat samman­hang, till exempel i en annan koristkurs
Ove Bucht Väl bekomme!
2020-12-13
Ove Bucht
Förbundsordförande