Norrbottens Körsångarförbund

Presentation

Om Norrbottens Körsångarförbund

Körsång är en stor folkrörelse i Sverige då uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör. Det handlar om att sjunga i stämmor oavsett om man är bas, alt, tenor eller sopran och få det att låta bra till­sammans.
   Det viktigaste för körsångarna tror vi dock är själva nöjet, den sociala gemenskapen samt det vetenskapligt bevisade faktum att alla mår bra av att sjunga i kör.

Alla körer är välkomna
Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över hela Norrbotten. Här på vår webbplats finns infor­mation och nyheter både från förbundet och körerna.
   Vårt mål är att kunna informera om det mesta som rör länets kör­sångar­aktiviteter, kontakta därför gärna oss med aktualiteter om din kör!
   Alla som är intresserade av att lyssna till körsång får mer infor­mation om evene­mang och konserter på vår evenemangs­sida och den som själv vill ta ton i kör kan kontakta någon av våra medlems­körer. Körernas egen­produ­cerade noter och CD-skivor presenteras i vår ”butik”.

Medlemskörer Vilka våra körer är och var de kommer ifrån.
Styrelse & funktionärer Vilka de är och hur de ser ut.
Medlemsförmåner Vad får kören för medlemskapet?
Tipsa om evenemang Vad har din kör på gång?
Aktuella evenemang Vad har andra körer i Norrbotten för planer?
Noter  
CD-skivor

Förbundets uppgift är att

  • Verka för att stimulera körverksamheten i länet
  • Utföra utbildningsinsatser för förbundets körer
  • Anordna gemensamma konserter för förbundets körer
  • Stimulera samverkan mellan olika körer såväl inom länet som med andra län och grann­länder inom Norden

Medlemsavgift och förmåner

Som en del i finansieringen av allt det här och det här tar vi ut en i samman­hanget väldigt modest medlems­avgift om 50 kronor per körmedlem.
Läs om medlemsförmåner
Läs mer om medlemsavgiften

Kontaktuppgifter

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Telefon 070-328 52 21
E-post info@bdkor.se

Organisations- och gironummer

Organisationsnummer 89 70 01–8936
PlusGiro 401 33 84–5

Pressinfo

Förbundets logotyp, foton, illustrationer med mera hittar du på denna sida:
Pressinfo

Historik >>

Våra samarbetspartners:
Framnäs folkhögskola Region Norrbotten Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Sparbanken Nord - FramtidsBanken