Norrbottens Körsångarförbund

Presentation

Om Norrbottens Körsångarförbund

Körsång är en stor folkrörelse i Sverige då uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör. Det handlar om att sjunga i stämmor oavsett om man är bas, alt, tenor eller sopran och få det att låta bra till­sammans.
Det viktigaste för körsångarna tror vi dock är själva nöjet, den sociala gemenskapen samt det vetenskapligt bevisade faktum att alla mår bra av att sjunga i kör.

Alla körer är välkomna!

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Här på vår webbplats finns infor­mation och nyheter både från förbundet och körerna.

Vårt mål är att kunna informera om det mesta som rör länets kör­sångar­aktiviteter, kontakta därför gärna oss med aktualiteter om din kör!

Alla som är intresserade av att lyssna till körsång får mer infor­mation om evene­mang och konserter på vår evenemangs­sida och den som själv vill ta ton i kör kan kontakta någon av våra medlems­körer. Körernas egen­produ­cerade noter och CD-skivor presenteras i vår ”butik”.

Medlemskörer Vilka våra körer är och var de kommer ifrån.
Styrelse & funktionärer Vilka de är och hur de ser ut.
Medlemsförmåner Vad får kören egentligen för medlemskapet?
Tipsa om evenemang Vad har din kör på gång? Tipsa!
Aktuella evenemang Vad har andra körer i Norrbotten för planer?
Noter  
CD-skivor

Förbundets uppgift är att

  • Verka för att stimulera körverksamheten i länet
  • Utföra utbildningsinsatser för förbundets körer
  • Anordna gemensamma konserter för förbundets körer
  • Stimulera samverkan mellan olika körer såväl inom länet som med andra län och grann­länder inom Norden

Medlemsavgift och förmåner

Som en del i finansieringen av allt det här och det här tar vi ut en i samman­hanget mycket modest medlems­avgift om 50  kronor per körmedlem.

Läs om medlemsförmåner
Läs mer om medlemsavgiften

Kontaktuppgifter

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Telefon 070-328 52 21
E-post info@bdkor.se

Organisations- och gironummer

Organisationsnummer 89 70 01–8936
PlusGiro 401 33 84–5

Pressinfo

Förbundets logotyp, foton, illustrationer med mera hittar du på denna sida:
Pressinfo

Historik >>

Våra samarbetspartners:

Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten Sparbanken Nord - FramtidsBanken