Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Sångkören Lyran

Sångkören Lyran
Sångkören Lyran på Hägnans scen
Kontaktperson
Gunnel Westman
Adress Krokvägen 2
974 41 Luleå
Telefon 0920-611 52
Mobil 070-586 11 52
Mejladress gunnel.westmanyahoo.se
Webbplats www.lyranlulea.se

Om Sångkören Lyran


Sångkören Lyran i Luleå har funnits sedan 1948 då kören bildades som Luleå ABF-kör. Kopplingen till ABF finns fort­farande men körens namn är numera Sångkören Lyran. Vi är en fyr­stämmig kör med bred repertoar och en öppen famn. Vi tar emot män­niskor i olika åldrar som har en längtan efter sång och gemen­skap.

Vi arbetar med olika teman inför våra kon­serter och bjuder publiken på glädje­fyllda upp­levelser. Inom vår reper­toar hittar du allt från visor till populär­musik, från Taube till Kent.


LyraVår körledare fr.o.m. hösten 2019 är Monica Wasberg, känd körpedagog och kyrko­musiker i Luleå där hon verkat i många år med bl.a. Luleå kammarkör.

Vi har våra övningar på tisdagar mellan 18:45 och 21:00 i Frälsnings­arméns lokal på Köpman­gatan 50 i Luleå. Välkommen att prova sjunga med oss! Monica når du på tfn 070-609 36 82.

Texten är uppdaterad 2019-10-10.