Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

SCA Pitebygdens Manskör

År 2015 gick körerna Pitebygdens Manskör och SCA Manskör ihop under det gemensamma namnet SCA Pitebygdens Manskör. Här nedan presenteras körernas respektive historik.

Kontaktperson
Birger Lundström
Adress Hamnplan 10A
941 61 Piteå
Mobil 070-699 59 59
Mejladress birger.lundstromtelia.com

Pitebygdens Manskör

Redan under 50-talet fick många sångkörer vara med om ett sviktande underlag. De problemen löste man bl a genom att gå ihop med intilliggande körer. På 1960-talet var svårigheterna så många att även eldsjälarna började tvivla på möjligheterna för en fortlevnad av manskörsången.

I det läget, november 1969, samlades ett antal sångare från Norrfjärden, Rosvik, Öjebyn, Bölebyn och Sjulnäs-Roknäs till ett möte där man beslutade om ett samgående. Där beslutades också att körens namn skulle bli Norrebykören, och att den skulle drivas i ABF:s regi som studiecirkel.

Pitebygdens Manskör
Pitebygdens Manskör

Framträdanden vid kommunens äldreboenden har genom åren varit något av körens hjärtefrågor och glädjeämnen. Det hindrar inte att kören fullföljt traditionen när det gäller valborgsmässosång. Sång på fyra ställen i svala maj-kvällar har inte avskräckt körsångarna, inte heller långa avstånd till olika körsångarträffar.

Vid körens 30-årsjubileum 1999 ändrades körens namn till Pitebygdens Manskör.

SCA Manskör

SCA Manskör bildades den 28 augusti 1957 på initiativ av dåvarande SCA-chefen i Sundsvall, Axel Enström. Hans stora intresse för manskörsång föranledde att körer bildades på varje ort där SCA hade verksamhet, bl a i Kramfors, Holmsund, Byske och Karlsvik. Kören i Piteå fick genast 41 sångare, av vilka de flesta arbetade inom SCAs industri i Munksund. Många av sångarna hade också tidigare medverkat i den nedlagda Furunäset-Munksunds manskör.

SCA Manskör
SCA Manskör