Norrbottens Körsångarförbund

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 50 kr per korist och år.
Kostnad för frivillig medlemsförsäkring tillkommer med 20 kr per korist och år.
Exempel:
För en kör med 25 medlemmar, som dessutom tecknar medlemsförsäkring,
är årsavgiften alltså 25 × ( 50 + 20 ) = 1750 kr.

Vilken blir årsavgiften för din kör?

  Fyll i antalet körmedlemmar i rutan till vänster, kryssa i rutan under om försäkring önskas, och klicka till sist på knappen för att se resultatet.

Tänk på att medlemsavgiften är pengar som kören med råge kan ”få tillbaka” redan under det första året genom att nyttja en eller flera av de förmåner som ett medlemskap i Norrbottens Körförbund ger.
Exempel:
Den 25 korister starka kören ovan ansöker om en så kallad kompetens-
utvecklingscheck, vilken i reda pengar ger 1500 + (15 × 50 ) = 2250 kr tillbaka.
Ett netto (exkl försäkring) på plus 1000 kr!
Svenska mynt

Läs om medlemsförmåner
Läs om kompetensutvecklingschecken
Ansökan om medlemskap

<< Medlemsförsäkring Stadgar >>