Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2020-12-01

2020-11-16, uppdaterad 2020-11-21NYHET

EXTRA

Offentliga tillställ­ningar med fler än åtta personer förbjuds

Spridningen av coronaviruset covid-19 ökar mycket snabbt i Sverige, därför sänks delta­gar­gränsen för allmänna samman­komster till åtta personer från och med den 24 novem­ber och en månad framåt. Undan­taget som gällt för teatrar och sport­anlägg­ningar med sitt­ande publik slopas också.

Statsminister Stefan Löfven

Mycket tyder på att efterlevnaden av råden och rekommenda­tionerna försämrats. Vid regeringens press­träff på måndag­sefter­middagen inskärpte stats­minister Stefan Löfven vikten av att följa myndig­heternas direktiv:

– Jag förstår att många är trötta på den här situa­tionen, och att man tycker att det är sorgligt att inte kunna träffa sina nära och kära. Men coronan tar inte hänsyn till våra känslor.

”Gå inte på gym, ordna inga middagar”

Löfven la stor vikt vid att betona de enskilda indi­vidernas ansvar.

– Vi kan inte lagstifta om allt. Alla måste fundera på om det man gör nu ökar risken för smitta. Om svaret är ja så bör man avstå.

Faran är långt ifrån över

– Alltför många agerar som om faran är över. Men i själva verket är vi mitt i pandemin, sa inrikes­minister Mikael Damberg.

Totalstopp för körsång?

Körövningar är förvisso inga offentliga till­ställ­ningar, men frågan är om inte detta i praktiken innebär att det nu blir svårare att motivera samling av fler än några enstaka personer för kör­övningar. Otroligt tråkigt, men som stats­minister Löfven sa:

– Vi lever i en pröv­ningens tid, och det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ansvar för att begränsa smittan.

Tal till nationen den 22 november

Statsministern kommer på söndag kväll kl 19:01 att hålla tal till nationen med anledning av pandemin. Talet kommer att sändas på:
Regeringens webbplats, och på
Regeringskansliets Youtube-kanal.
Det sänds även på svt.se, SVT2 och på SVT Play.

2020-11-11

”Nygamla” restrik­tioner
åter­införs i Norr­botten

Region Norrbotten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten efter sam­råd med läns­styrelsen i Norrbotten och Folk­hälso­myndigheten. ”Nästa steg är lock down”, säger smitt­skydds­läkaren Anders Nystedt.

Råden från Region Norrbotten

De nya råden innebär att man ska avstå från att bland annat vistas i butiker, köpcentrum och bibliotek. Norrbottningar ska inte heller gå på konserter, före­ställningar och möten, idrottsträningar och tävlingar. Onödiga resor ska också avstås.

Ska i praktiken ses som lag

– Man ske se allmänna råd som en lag. När det kom­mer från en myndighet på det här viset så är det mer ett ”ska”. Det är så här man ska bete sig och man har ju valt den här vägen i Sverige istället för att ta till karantänsbestämmelser och lock downs som man har gjort i andra länder, säger smittskyddsläkare Anders Nystedt.

Länsstyrelsen i Norrbotten är den myndighet som har rätt att fatta beslut om restriktioner kring all­männa sammankomster, vilket man nu gjort och sänkt gränsen på 300 personer som gällt sedan 1/11 till 50 med start från och med den 11/11.

Källa: NSD
Fotnot:

Restriktionerna gäller fram till den 8 december men kan komma att förlängas.

2020-11-09

”Körsmittan” i norska Farsund:

Bevis på att sång kan öka smittorisken

Sangkoret Nordvesten

Trots att smittskyddsregler följdes blev 65% av koristerna smittade då en enda person bar på coronaviruset. Mer än 200 personer kom senare att sättas i karantän i avvaktan på testresultat.

2020-09-17

Årets Jultoner i Luleå och Boden ställs in

Julton i Luleå domkyrka inställtJulton i Överluleå kyrka inställt

Vi har efter kontakt med Luleå Domkyrkoför­sam­ling beslutat avlysa årets Jultoner p g a begräns­ningar i hur många som kan vistas i kyrkan sam­tidigt. Även om gränsen för­väntas höjas från nu­varande max 50 per­soner till något högre, så kommer det inte att räcka till för Jultons ca 150 agerande plus 500–600 åhörare – dessutom i två på varan­dra följande kon­serter.

Det känns extra trå­kigt då årets konsert skulle ha varit den fem­tionde att arran­geras, 50 år i följd. Vi får av­vakta den fort­satta utveck­lingen av pande­min och för­hopp­nings­vis komma igen julen 2021.

Lennart Limber, vår ansvarige för Julton­kon­serten i Boden, låter meddela att även de ställer in årets kon­sert, av samma skäl som Luleå.

2020-07-15

Körsång pekas ut som smittorisk – nu mäts hur partiklar färdas

Skälet till smittorisken är att partiklar i utandnings­luften, aerosoler, når långt från kroppen, särskilt i dåligt venti­lerade lokaler med många människor.
Läs mer på SVT Nyheters webbplats


2020-08-25OBS!

Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatider

Inför uppstart längre fram med fysiska kör­repetitioner är det viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att eliminera risken för smitt­spridning.

Här får du tips på hur din kör kan komma igång igen efter ett långt uppehåll.

Kör- och musikverksamhet i coronatider
Läs dokumentet

2020-10-25

Varför ser Göran
så lurig ut?

Jo, för han har nämligen en plan...

Finns det någonting alls man som kör­sångare kan göra såhär i coronatider?

Förbundsdirigent Göran Lindgren har tänkt ut en plan. Den som väntar får både höra och se, bok­stav­ligen. Håll utkik här på webbplatsen...

Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör. *

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer (se nedan) av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

(* I normalfall, inte lika mycket under pågående pandemi...

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet

En sanning tål att prövas.
Musikträd
Håll ut och håll avstånd!
Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten