Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2020-09-22

2020-09-17

Årets Jultoner i Luleå och Boden ställs in

Julton i Överluleå kyrka inställtJulton i Luleå domkyrka inställt

Vi har efter kontakt med Luleå Domkyrkoför­sam­ling beslutat avlysa årets Jultoner p g a begräns­ningar i hur många som kan vistas i kyrkan sam­tidigt. Även om gränsen för­väntas höjas från nu­varande max 50 per­soner till något högre, så kommer det inte att räcka till för Jultons ca 150 agerande plus 500–600 åhörare – dessutom i två på varan­dra följande kon­serter.

Det känns extra trå­kigt då årets konsert skulle ha varit den fem­tionde att arran­geras, 50 år i följd. Vi får av­vakta den fort­satta utveck­lingen av pande­min och för­hopp­nings­vis komma igen julen 2021.

Lennart Limber, vår ansvarige för Julton­kon­serten i Boden, låter meddela att även de ställer in årets kon­sert, av samma skäl som Luleå.

2020-08-27

Förslag på max 500 personer
vid evenemang

Publikhav

Folkhälsomyndigheten föreslår att den övre tillåtna gränsen för deltagare vid evenemang höjs från 50 till 500 personer, uppgav stats­epidemiolog Anders Tegnell under en press­konferens på torsdagen.

Avståndet mellan personer i publiken ska vara minst en meter och det handlar om arrange­mang med anvisade sitt­platser, enligt myndig­hetens förslag. Återstår att se om och i så fall när rege­ringen upphäver sitt beslut från den 27 mars tidigare i år.

Källa: Ekot, Sveriges Radio

2020-08-07

Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatider

Inför uppstart med fysiska körrepetitioner är det viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att eliminera risken för smittspridning.

Här får du tips på hur din kör kan komma igång igen efter det långa uppehållet.

2020-07-15

Körsång pekas ut som smittorisk – nu mäts hur partiklar färdas

Skälet till smittorisken är att partiklar i utandnings­luften, aerosoler, når långt från kroppen, särskilt i dåligt venti­lerade lokaler med många människor.
Läs mer på SVT Nyheters webbplats

2020-07-13

Ta nya foton på kören
vid körstarten

I skrivande stund är det fortfarande oklart när Folkhälsomyndigheten kan göra bedömningen att den sedan många månader pågående pandemin inte längre utgör samma hot. Alla hoppas vi väl att kunna få sätta igång med körövningar och träffas igen!

Glada korister

Ett tips inför körstarten – ja, den måste ju rimligen komma någon gång – är att ta nya, aktuella foton på kören. Körsångare och -ledare har med tiden fallit ifrån och bytts ut, nya glada ansikten har tillkommit och så vidare.

Flera av körfotona här på webbplatsen är många år gamla! Din kör förtjänar bättre bilder på presen­tations­sidan, inte sant?

Så snart ni sjunger upp: Ta nya foton och fånga glädjen över att äntligen få sjunga till­sammans igen! Därefter mejlar du materialet till förbundets infor­matör – gärna med en rykande aktuell presen­tations­text också.
Här finns tips och inspiration
Informatörens kontaktuppgifter


Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda. Adressen finns på blanketten.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet
Bekymra dig inte över gamla problem. Det kommer snart nya.
Noter
Musikträd
Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten