Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2020-07-06

2020-06-12

Erik Westberg tilldelas
årets Interpretpris

Föreningen Svenska Tonsättare tilldelar Erik West­berg och hans vokal­ensemble årets Interpret­pris. Utöver äran ingår en pris­summa på 50 000 kronor.
Läs mer

2020-06-04

Mandakören sjöng in
sommaren tillsammans

Den pågående pandemin ligger som en sur filt över allt vad körövningar och sjungningar heter. Allt är inställt och ingen vet när alla sångarvänner i kören kommer att kunna träffas igen. Eller?

Det finns sätt att ”hålla ångan uppe” inom kören trots smitto­risker och påbud om social distansering!

Dryga tjugotalet korister ur Mandakören träffades till exempel för att sjunga ute i det fria på Hägnan, Gammelstad, före sommar­uppehållet. Syftet var att ge tillfälle till gemen­skap samtidigt som smitto­risken ändå mini­merades då man inte stod så tätt ihop.

En utmärkt idé och behjärtans­värt initiativ av kör­ledaren Göran Lindgren!
Läs om ljuva toner i gassande sol

2020-05-16

Teorin:
Sjungande kan sprida smitta

En av sångarna gick till kören med symptom. Mindre än två veckor senare var 87 procent av deltagarna coronasjuka. Repetitionen används nu som varnande exempel av amerikanska myndigheter.
Antal smittade i kören
Läs artikeln

2020-05-14

Årsmöte via telefon 2020
Onsdagen den 13 maj hölls förbundets års­möte, två månader försenat på grund av den pågående pandemin, via telefon­konferens. De viktigaste punkterna från mötet i korthet:

  • På grund av pandemin ligger förbundets verk­sam­het utåt på spar­låga, men vi följer utveck­lingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer nog­grant. Ambi­tionen är att så snart som möjligt genom­föra aktivi­teter riktade till för­bundets med­lems­körer på ett eller annat sätt – fysiskt eller via distans­möten.
  • Som tidigare meddelat kommer ingen kör att bli debiterad medlemsavgift för år 2020. Det är orim­ligt att körer ska betala medlems­avgifter då i princip alla akti­viteter ställts in på grund av pandemin.
  • De körer som tecknat medlemsförsäkring kommer inte heller att debiteras någon premie. Försäk­ringen gäller dock som vanligt under året.
  • Vi hälsar de nytillkomna styrelseledamöterna Inga-Lill Sjölund och Kjell Eriksson, förbunds­dirigenten Mirjana Petrova Johansson, samt de ekono­miska verk­samhets­granskarna Sivert Mässing, Ralf Lövgren och Per Sandlund (suppleant) varmt välkomna!
Inga-Lill SjölundKjell ErikssonMirjana Petrova Johansson
Sivert MässingPer Sandlund

Tack!

Styrelsen vill tacka er alla tålmodiga mötes­deltagare. Telefon­möten med många inblan­dade kräver viss disci­plin och är inte alltid så enkelt. Ett särskilt tack också till mötes­ordförande Lars Jonsson, Rosbukett till Lars JonssonNorr­fjärden, för att du ställde upp och höll i takt­pinnen på ditt säkra sätt.

Tyvärr fick du inga riktiga blommor denna gång utan får nöja dig med denna rosbukett:

Norrbottens Körsångarförbund har ingalunda upp­hört att existera, utan står alltjämt redo att sjunga upp till­sammans med er, våra medlemmar!

Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda. Adressen finns på blanketten.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet
En egoist är aldrig utan beundrare. Men det brukar bara bli en.
Musikträd
Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten