Korta koristkurser
Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2021-03-06

Kallelse till Årsmöte 2021

Mötet sker via den kostnadsfria distans­mötes­prog­ram­varan Microsoft TeamsKlicka för att hämta Microsoft Teams, vilken kan köras antingen direkt i webb­läsare på dator, som ett instal­lerat program, eller som app på smart­telefon och surfpadda.

Skälet till valet av distansmöte är den pågående corona­pandemin då fysiska möten där människor samlas är olämpliga. Dessutom är den demokra­tiska aspek­ten viktig då vi genom att använda distans­mötes­teknik hoppas få fler och mer ”lång­väga” medlemmar att delta på årsmötet.

Utdrag ur förbundets stadgar*

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Det består av styrelsen och ombud utsedda av med­lemmarna.

  • Varje medlemskör har rätt att representeras av ett ombud per påbörjade tjugofem (25) med­lemmar. Ombud har rätt att genom fullmakt företräda egen eller annan kör. Samtliga med­lemmar i förbundet har närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.
  • Skriftlig kallelse till årsmöte med dagordning, inkomna motioner med styrel­sens yttrande, val­bered­ningens förslag etc, utsänds senast två (2) veckor före årsmötet.
(* gällande sedan 2020-05-13, se Stadgar
2021-02-24NYHET Årsberättelse 2020
Dagordning och
årsberättelse
Aktuell årsberättelse inne­hållande mötes­dagordning finns nu till­gänglig här:
Årsberättelse 2020
Anmäl dig till mötet

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet online!

Senast den 15 mars klickar du här:

eller mejlar till kassorbdkor.se
Anslut till mötet

Instruktioner för hur du ansluter till mötet kommer att mejlas till dig efter att vi mottagit din anmälan.

Välkommen!
Styrelsen

2021-02-07NYHET

A cappella-grupp återskapar iPhones ringsignaler

Har du en iPhone smarttelefon? Då känner du nog igen ring­signaler och ljud­effekter som den syd­koreanska a cappella-gruppen MayThree har laddat upp i ett klipp på sin Youtube-kanal.

2021-02-01NYHET

Medlemsförsäkringen pausas

Då i princip alla akti­viteter ställdes in på grund av corona­viruset debi­terades ingen premie för de körer som tecknat försäkring för år 2020. Efter förhand­lingar med försäk­rings­givaren Folksam har styrelsen beslutat att inte heller debi­tera något för år 2021, men att medlems­försäk­ringen pausas och upphör att gälla den 1 april. Fram tills dess gäller försäk­ringen som tidigare.

Någon nyteck­ning kommer inte att vara möjlig tills annat meddelas.

Citatet

Kunskapen kommer snart, men visheten dröjer.

På förekommen anledning:

Vanliga frågor just nu

Inga avgifter under pandemin

Nej, det är naturligtvis orimligt att körer ska betala med­lems­avgifter då i princip alla aktivi­teter ställts in på grund av coronaviruset. Tills annat meddelas kommer därför ingen kör eller grupp att bli debiterad med­lemsavgift.

Medlemskapet fortsätter som förut

Alla anslutna körer fortsätter att vara med­lemmar i förbundet precis som innan, även om ingen medlems­avgift behöver betalas.

Det är för övrigt fullt möjligt att ansöka om medlem­skap i förbundet även om i princip alla aktivi­teter ställts in på grund av coronaviruset.

Tips för kör- och musik­verksamhet i coronatider

Inför uppstart längre fram med fysiska kör­repetitioner är det viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att eliminera risken för smitt­spridning.

Här får du tips på hur din kör kan komma igång igen efter ett långt uppehåll.

Kör- och musikverksamhet i coronatider
Läs dokumentet
Krisinformation.se

2020-12-13Tips!

Varför ser Göran
så lurig ut?

Jo, för han har fyra presenter till dig!

Finns det någonting alls man som kör­sångare kan göra såhär i coronatider? Tja, nu när de flesta körer har uppehåll är det ett utmärkt tillfälle att passa på att lära sig mer om notläsning och nottolkning.

Förbundsdirigent Göran Lindgren har jobbat hårt på det temat i sin verkstad under senhösten. Nu är presen­terna inslagna och klara för dig att öppna! Det handlar om något som är både lärorikt och har en lättsam ton.

Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör. *

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer (se nedan) av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

(* I normalfall, inte lika mycket under pågående pandemi...

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Blankett för ansökan om medlemskapVarmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören eller gruppen på blankettens bägge sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten