Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2020-10-27

2020-10-25NYHET

Varför ser Göran
så lurig ut?

Jo, han har nämligen en plan...

Några körer har försiktigt börjat träna igen, men finns det någonting utöver det man som kör­sångare kan göra såhär i coronatider?

Förbundsdirigent Göran Lindgren har tänkt ut en plan. Den som väntar får både höra och se, bok­stav­ligen. Håll utkik här på webbplatsen...

2020-10-22NYHET

Publiktaket höjs till max 300 personer på kultur­evenemang från den 1 november

– Tillställningar som kan genomföras på ett smitt­säkert sätt, som till exempel idrotts­evenemang eller teater­föreställ­ningar där människor sitter ner, får en gräns på 300 personer, inte 500 som det tidi­gare har talats om, sade stats­minister Stefan Löfven vid rege­ringens press­konferens idag.

Lätt­naderna i restrik­tionerna gäller teatrar, kon­serter, bio­grafer och sport­evenemang med sitt­platser. Läns­styrelserna kan efter dialog med smitt­skydds­läkare meddela lokala före­skrifter om att färre deltagare ska tillåtas.

Glad, sittande publik

– Det gäller då både färre än 300 vid arrange­mang med sittande publik och färre än 50 del­tagare vid andra offent­liga till­ställ­ningar eller all­männa sam­man­komster, sade Löfven.

Källa: TT / Sveriges Radio
Fotnot:

Beroende på pandemins utveckling kan restrik­tionerna åter komma att skärpas med kort varsel.

2020-09-17

Årets Jultoner i Luleå och Boden ställs in

Julton i Luleå domkyrka inställtJulton i Överluleå kyrka inställt

Vi har efter kontakt med Luleå Domkyrkoför­sam­ling beslutat avlysa årets Jultoner p g a begräns­ningar i hur många som kan vistas i kyrkan sam­tidigt. Även om gränsen för­väntas höjas från nu­varande max 50 per­soner till något högre, så kommer det inte att räcka till för Jultons ca 150 agerande plus 500–600 åhörare – dessutom i två på varan­dra följande kon­serter.

Det känns extra trå­kigt då årets konsert skulle ha varit den fem­tionde att arran­geras, 50 år i följd. Vi får av­vakta den fort­satta utveck­lingen av pande­min och för­hopp­nings­vis komma igen julen 2021.

Lennart Limber, vår ansvarige för Julton­kon­serten i Boden, låter meddela att även de ställer in årets kon­sert, av samma skäl som Luleå.

2020-07-15

Körsång pekas ut som smittorisk – nu mäts hur partiklar färdas

Skälet till smittorisken är att partiklar i utandnings­luften, aerosoler, når långt från kroppen, särskilt i dåligt venti­lerade lokaler med många människor.
Läs mer på SVT Nyheters webbplats


2020-08-07OBS!

Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatider

Inför uppstart med fysiska kör­repetitioner är det viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att eliminera risken för smittspridning.

Här får du tips på hur din kör kan komma igång igen efter det långa uppehållet.

Kör- och musikverksamhet i coronatider
Läs dokumentet

Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer (se nedan) av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet

Skillnaden mellan geniet och dumheten är att geniet har sin begränsning.
Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten