Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2024-06-12

Årsmöte 2022
Tid Lördag 26 mars kl 13:00
Kallade Ombud och medlemmar per 2022-01-01
Plats Framnäs folkhögskola
Adrian Wennströms väg 15, Öjebyn
Karta
Dagordning

Möte runt bordMötesdagordning, aktuell årsberättelse med mera kommer att finnas i tryck på plats samt till­gängliga här på webb­platsen.

Det kommer att serveras smörgåsar med dryck.

Reseersättning

Förbundet ersätter långväga ombuds resekost­nader och even­tuella logi­kostnader. Dock ska ombud välja billigast möjliga rese­alternativ och billigaste logi. Försök om möjligt att samåka.

Anmäl dig här:

eller i ett mejl till kassorbdkor.se

Väl mött!
Styrelsen

Kallelse
Årsberättelse 2021

P.S. I det fallet Folkhälsomyndighetens rekommen­dationer eller annan uppmaning förhindrar ett fysiskt genom­förande av årsmötet kommer detta istället att hållas online via Microsoft Teams.

Kvinna som håller upp en tom plånbok

2021-11-11

Försök inte lura mig

Polisen har på sin webbplats en utbildning, främst riktad till äldre personer, vilken ger ökad med­veten­het och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier.
Läs mer på Polisens webbplats

Bank-ID-bedragare
2021-10-12

Förbundet utsatt för bedrägeri

Bedragare har via Internet kunnat tömma ett bank­konto till­hörande Norrbottens Körsångar­förbund på stora belopp. Händelsen är polis­anmäld och utred­ning pågår.

Vi beklagar djupt det inträffade. Vår verksamhet kommer tills vidare, i möjligaste mån, fortsätta att bedrivas som tidigare.

2021-09-30

Bilder från Pajala

Under förbundets turné i tornedalen hälsade ”stimuleringskören” den 29 september på i Pajala och träffade sångare ur Pajala kyrkokör.
Läs mer

2021-09-28

Summering från Korpilombolo

Körsångare i Korpilombolo 2021-09-22

Så blev det äntligen av! De länge, länge diskuterade och planerade mötena med körer och andra sångare ute i länet, blev nu av i Korpilombolo.
Läs mer

Svensk och ukrainsk flagga

2021-08-25MISSA INTE

Ny säsong av koristkursen

Andra säsongen - Görans korta koristkurser

Nu är höstens utlovade, andra säsong med nya avsnitt av koristkursen här! Det är sam­manlagt sex nya avsnitt; tre för herr­stämmor och tre för dam­stämmor. I avsnitten för­djupar vi oss i inter­valler och melodier i C-dur, D-dur och bess dur.
Läs mer och titta på avsnitten

Hand som pekar med fingret

Vanliga frågor just nu

Medlemskapet fortsätter som förut

Alla anslutna körer fortsätter att vara med­lemmar i förbundet precis som innan, även om ingen medlems­avgift behöver betalas.

Det är för övrigt fullt möjligt att ansöka om medlem­skap i förbundet även om i princip alla aktivi­teter ställts in på grund av coronaviruset.

Flytta muspekaren så att den pekar på menyn Projekt på menyraden ovan. I den menyn klickar du därefter Korta koristkurser (2020) eller Korta koristkurser säsong 2 (2021).

Klicka på de blå rutorna ovan för att se svaren.

Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer (se nedan) av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer och grupper i Norr­botten hittar du i evenemangs­kalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens eller gruppens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Blankett för ansökan om medlemskapVarmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören eller gruppen på blankettens bägge sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet

Jag är inte lat, bara väldigt motiverad till att göra ingenting.
Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten