Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2019-09-16

2019-08-03

Syng Norden Sammen

Inbjudan till gemensam nordisk körkonsert på livestream via Internet från Århus, Danmark

Alla körer och körsångare i Norrbotten är varmt välkomna lör 7 sept kl 19:30 till Vetenskapens hus i Luleå för att delta i vad som troligen blir Nordens största gemen­samma sång­event någonsin!
Läs mer
Programblad

2019-07-15

Manskören Snapsakademien

LTUs studentkör Snapsakademien, bildad år 1995, släppte härom månaden EPn Norrlands Akvavit – ett verk som säkerligen förhöjer vilken högtid som helst! Till exempel den förestående kräftpremiären.

Snapsakademiens webbplats

EXTRA

2019-05-29

Region Norrbotten drar in föreningsbidrag

Beslutet att Region Norr­botten säger upp samtliga fler­åriga avtal om förenings­bidrag togs i den regio­nala utveck­lings­nämnden 2019-05-28. Detta betyder att bland andra Norrbottens Körsångar­förbund och Sveriges körförbund tvingas söka bidrag varje år, istället som tidigare vart tredje.

Omöjliggör långsiktig planering

I praktiken är detta ett järnspett genom framhjulet på förbundets planerings­cykel och de tids­horison­ter vi länge arbetat med. Att genomföra fleråriga körprojekt av samma kaliber som t ex Euforiskt och I själ och hjärta med vår gemensamma kör Northern Lights blir uteslutet, då dessa projekt omsätter hundra­tusentals kronor.Pengar

Förbundet måste ha garantier för att bidrags­pengar kommer in även under t ex ett tvåårigt projekts andra år. Det är inte möjligt att kalkylera med risken att vi blir utan, för det kan bli det sista vi gör innan morendo.

Den närmaste tiden

Styrelsen har fattat ett enigt beslut om att vara helt öppna i denna oerhört viktiga fråga. Förbundet har sitt styrdokument i form av verksamhetsplanen. Däri ligger vår gemensamma målbild. Vi har våra vid förra årsmötet reviderade stadgar, som förbundet följer. Dessa stipulerar t ex arvode till styrelsemedlemmar, men då inget nominellt belopp finns angivet har vi med omedelbar verkan sänkt beloppet till noll kr.

Vi har börjat revidera vår budget och redan skurit ned eller helt bort vissa saker i syfte att förekomma ett scenario där förbundet börjar blöda pengar.

Region Norrbottens uppgift ska otvetydigt i första hand vara att få vården att fungera. Dock, givet körsångens likaledes otvetydiga hälsoeffekter är det anmärkningsvärt att det nya politiska styret i NLL inte ser sambandet utan gör den bisarra upp­ställ­ningen kultur mot sjukvård.

Läs mer i NSD 2019-05-28:
Föreningarna får avtalen uppsagda
PDF-version


Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

Medlemskörer

Följ Norrbottens Körsångarförbund på Facebook
Våra medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:
Ansökan om medlemskap
Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda. Adressen finns på blanketten.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKFs styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet
Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt.

Våra samarbetspartners:

Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten Sparbanken Nord - FramtidsBanken