Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2019-11-18

2019-11-07

Julton i Överluleå kyrka 2019-12-01

2019-10-25

Policy för likabehandling
i körer och sånggrupper

Kränkningar, trakasserier och diskri­mineringar förekommer inom alla sektorer och är ett samhälls­övergripande problem. I arbets­livet finns lagar och regel­verk som ska skydda individen mot kränkande sär­behandling, mobbing m m men i förenings­livet saknas ofta uttalade policys som tydliggör hur med­lemmarna förväntas bemöta varandra, och vad som händer om någon bryter mot den gemen­samma upp­förande­koden.
Vem vänder jag mig till?Alla individer är olika och alla gruppe­ringar skapar sina egna kulturer och normer. Det kan därför vara svårt att inse att man själv eller den egna gruppen ibland agerar på ett sätt som kan upp­fattas exklu­derande eller direkt krän­kande. Den egna organisa­tionens behov av en upp­förande­kodex är därför inte alltid uppenbar.

Norr­bottens Kör­sångar­förbund vill verka för att jämlik­hets­perspek­tivet ska inte­greras i alla delar av den egna verk­samheten. I det arbetet är en gemen­sam policy en viktig utgångs­punkt.
Läs NKFs likabehandlingspolicy


Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

TIPS! Sångkören Lyran söker körsångare.

Medlemskörer

Följ Norrbottens Körsångarförbund på Facebook
Våra medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:
Ansökan om medlemskap
Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda. Adressen finns på blanketten.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKFs styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet
Inget är mer förkastligt än respekt sprunget ur rädsla.

Våra samarbetspartners:

Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten