Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Nyhetsarkiv

Nyheter 2022

2022-01-26

Motioner till Årsmötet

Var med och påverka vad förbundet gör för kör­sången i Norrbotten genom att skriva ner din idé i form av en motion till års­mötet den 26 mars.

Förut­sätt­ningarna har ju varit lite eljest i och med corona­viruset, vilket till exempel legat till grund för att förbundet tog fram de video­baserade, korta koristkurserna. Ska vi göra mer av sådant, eller satsa på någonting helt annat? Ordet är fritt!

Motionär

En motion är inte något märk­värdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat.

Gör din röst hörd! Kom ihåg att det är viktigt att styrelsen har din motion till­handa minst en (1) månad före årsmötet.

Deadline är den 25 februari 2022
Motioner skickas via post eller mejlas till:

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress infobdkor.se

Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör

Nyheter 2021

Julkonsert med Chorisma

2021-11-13

En glad adventsnyhet

Efter coronauppehåll återupptar kören Chorisma en kär och mångårig tradition:
Julkonsert i Mariakyrkan i Sävast, 2021-12-12 kl 18:00. Fri entré, kollekt, covidpass.
Läs mer på Chorismas facebooksida

2021-11-05

Julton i Överluleå kyrka 2021-11-28
Läs mer
Brännö i Göteborgs skärgård

En kör i Göteborgs skärgård skakas av vad som ser ut att vara ett kluster­utbrott av covid-19. Detta trots dubbel­vaccine­rade korister och körträning i skolans gymnastiksal.

2021-10-25

Skärgårdskör drabbad av covid
– trots dubbla vaccinationer

Läs mer på TV4 Nyheter

2021-09-10

Monica Åslund 1960-2021

Monica Åslund har lämnat oss

Vi har idag nåtts av den tråkiga nyheten att Monica Åslund hastigt avlidit. Norrbottens körliv har med ens blivit mörkare. Monica ledde flera körer och hade en outsinlig energi med ett inter­natio­nellt enga­gemang. Hon var också en ton­sättare som bidragit med verk som blivit kör­klassiker, där den ”vanliga” kören kan bli sedd och hörd. Man blev lycklig av att träffa henne!

Monica var sedan ett antal år även en av Norrbottens Körsångarförbunds så kallade förbunds­dirigenter. Hon lämnar ett mycket stort tomrum efter sig.

2021-04-04

Påskens sånger och psalmer

Se och lyssna till Trio Majore, en träblås­kvartett (!) som framför påskens sånger och psalmer tillsammans med vår för­bundsdirigent Göran Lindgren samt Jonas Wassermann.

Konserten sänds via Nederluleå för­samlings webb­plats måndag 5 april kl 18:00.

Påskens sånger och psalmer
– direktsänt digitalt

2021-03-22

Ha kul med Blob Opera

Skapa din egen operainspirerade, fyrstämmiga sång med Blob Opera – ett hysteriskt roligt maskin­inlärnings­experiment från Google Arts & Culture.

2021-02-07

A cappella-grupp återskapar iPhones ringsignaler

Har du en iPhone smarttelefon? Då känner du nog igen ring­signaler och ljud­effekter som den syd­koreanska a cappella-gruppen MayTree har laddat upp i ett klipp på sin Youtube-kanal.

2021-02-01

Medlemsförsäkringen pausas

Då i princip alla aktiviteter ställdes in på grund av corona­viruset debi­terades ingen premie för de körer som tecknat försäkring för år 2020. Efter förhand­lingar med försäk­rings­givaren Folksam har styrelsen beslutat att inte heller debi­tera något för år 2021, men att medlems­försäk­ringen pausas och upphör att gälla den 1 april. Fram tills dess gäller försäk­ringen som tidigare.
Någon nyteck­ning kommer inte att vara möjlig tills annat meddelas.