Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Nyhetsarkiv

Nyheter 2021

Julkonsert med Chorisma

2021-11-13

En glad adventsnyhet

Efter coronauppehåll återupptar kören Chorisma en kär och mångårig tradition: Julkonsert i Mariakyrkan i Sävast, 2021-12-12 kl 18:00. Fri entré, kollekt, covidpass.
Läs mer på Chorismas facebooksida

2021-11-05

Julton i Överluleå kyrka 2021-11-28
Läs mer

2021-09-10

Monica Åslund 1960-2021

Monica Åslund har lämnat oss

Vi har idag nåtts av den tråkiga nyheten att Monica Åslund hastigt avlidit. Norrbottens körliv har med ens blivit mörkare. Monica ledde flera körer och hade en outsinlig energi med ett inter­natio­nellt enga­gemang. Hon var också en ton­sättare som bidragit med verk som blivit kör­klassiker, där den ”vanliga” kören kan bli sedd och hörd. Man blev lycklig av att träffa henne!

Monica var sedan ett antal år även en av Norrbottens Körsångarförbunds så kallade förbunds­dirigenter. Hon lämnar ett mycket stort tomrum efter sig.

2021-04-04

Påskens sånger och psalmer

Se och lyssna till Trio Majore, en träblås­kvartett (!) som framför påskens sånger och psalmer tillsammans med vår för­bundsdirigent Göran Lindgren samt Jonas Wassermann.

Konserten sänds via Nederluleå för­samlings webb­plats måndag 5 april kl 18:00.

Påskens sånger och psalmer
– direktsänt digitalt

2021-03-22

Ha kul med Blob Opera

Skapa din egen operainspirerade, fyrstämmiga sång med Blob Opera – ett hysteriskt roligt maskin­inlärnings­experiment från Google Arts & Culture.

2021-02-07

A cappella-grupp återskapar iPhones ringsignaler

Har du en iPhone smarttelefon? Då känner du nog igen ring­signaler och ljud­effekter som den syd­koreanska a cappella-gruppen MayTree har laddat upp i ett klipp på sin Youtube-kanal.

2021-02-01

Medlemsförsäkringen pausas

Då i princip alla aktiviteter ställdes in på grund av corona­viruset debi­terades ingen premie för de körer som tecknat försäkring för år 2020. Efter förhand­lingar med försäk­rings­givaren Folksam har styrelsen beslutat att inte heller debi­tera något för år 2021, men att medlems­försäk­ringen pausas och upphör att gälla den 1 april. Fram tills dess gäller försäk­ringen som tidigare.
Någon nyteck­ning kommer inte att vara möjlig tills annat meddelas.

Årsmöte 2021

2021-01-24

Söndag 21 mars kl 11:00

Mötet sker via den kostnadsfria distans­mötes­prog­ram­varan Microsoft TeamsKlicka för att hämta Microsoft Teams, vilken kan köras antingen direkt i webb­läsare på dator, som ett instal­lerat program, eller som app på smart­telefon och surfpadda.

Skälet till valet av distansmöte är den pågående corona­pandemin då fysiska möten där människor samlas är olämpliga. Dessutom är den demokra­tiska aspek­ten viktig då vi genom att använda distans­mötes­teknik hoppas få fler och mer ”lång­väga” medlemmar att delta på årsmötet.

Utdrag ur förbundets stadgar*

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Det består av styrelsen och ombud utsedda av med­lemmarna.

  • Varje medlemskör har rätt att representeras av ett ombud per påbörjade tjugofem (25) med­lemmar. Ombud har rätt att genom fullmakt företräda egen eller annan kör. Samtliga med­lemmar i förbundet har närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.
  • Skriftlig kallelse till årsmöte med dagordning, inkomna motioner med styrel­sens yttrande, val­bered­ningens förslag etc, utsänds senast två (2) veckor före årsmötet.
(* gällande sedan 2020-05-13, se Stadgar
Hand som pekar med fingret
Årsberättelse

Aktuell årsberättelse inne­hållande mötes­dagordning finns till­gänglig här:

Årsberättelse 2020
Anmäl dig till mötet

Alla medlemmar är välkomna!

Senast den 15 mars klickar du här:

eller mejlar till kassorbdkor.se
Anslut till mötet

Länk för att ansluta till årsmötet mejlas till alla som anmält sig senast den 15 mars.

Välkommen!
Styrelsen

2021-01-08

Hög tid att börja motionera

Ett förmodligen vanligt nyårs­löfte som absolut ska tas bokstavligt!

Använd din röst till att påverka vad vårt kör­sångar­förbund gör för kör­sången i Norrbotten, genom att skriva ner din idé i form av en motion till års­mötet den 21 mars.

Förut­sätt­ningarna har ju blivit lite eljest i och med corona­viruset, vilket till exempel legat till grund för att förbundet tog fram de video­baserade, korta koristkurserna. Ska vi göra mer av sådant, eller satsa på någonting annat?

Motionär

En motion är inte något märk­värdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat.

Så gör din röst hörd! Kom ihåg att det är viktigt att styrelsen har din motion till­handa minst en (1) månad före årsmötet.

Deadline är den 20 februari. Motioner skickas via brev eller mejl till:

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress infobdkor.se

Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör