Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Kompetensutvecklingscheck från Norrbottens KörsångarförbundKompetensutvecklingscheck

Medlemskörer i NKF har årligen möjlighet att ansöka om bidrag till körens kom­petens­utveck­ling, en så kallad kompetens­utveck­lings­check. Bidraget ut­gör del av arvode för anlitande av sång­pedagog eller liknande.
Bidragets storlek beräknas på körens till förbundet redo­visade medlems­antal enligt följande:

För 1–10 antal medlemmar ges totalt bidrag à 1500 kr.
Antal medlemmar 11– och uppåt ger
därefter ytterligare 50 kr per medlem.
Exempel:
En kör med 25 medlemmar kan alltså erhålla 1500 + (15 × 50 ) = 2250 kr per år.
Hur mycket kan din kör få i bidrag?
Fyll i antalet kör­medlemmar i rutan till vänster, klicka sedan på knappen för att räkna ut resultatet.

Ansökan

Tänk på att skicka ansökan till förbundets kassör innan genomförandet. Beskriv kort utbildningens innehåll, vem som håller i utbildningen, och ange datum.