Norrbottens Körsångarförbund

Kompetensutvecklingscheck från Norrbottens KörsångarförbundKompetensutvecklingscheck

Som medlemskör i NKF ges möjlighet att en (1) gång/år ansöka om bidrag till körens komptetens­utveckling, en så kallad kompetens­utveck­lings­check. Bidraget utgör del av arvode för anlitande av sång­pedagog eller liknande.
Bidragets storlek beräknas på körens till NKF redovisade medlems­antal enligt följande:

För 1–10 antal medlemmar ges totalt bidrag à 1500 kr.
Antal medlemmar 11– och uppåt ger därefter
ytterligare 50 kr per medlem.

Exempel:
En kör med 25 medlemmar kan alltså erhålla 1500 + (15 × 50 ) = 2250 kr per år.

Hur mycket kan din kör få i bidrag?


Fyll i antalet körmedlemmar i rutan till vänster, klicka sedan på knappen för att se resultatet.

Ansökan

Ansökan skickas till förbundets skattmästare  innan  genomförandet. Beskriv kort utbildningens innehåll och gärna vem som håller i utbildningen, samt datum.

Blankett för bidragsansökan
Skattmästarens kontaktuppgifter

<< Medlemsförmåner Medlemsförsäkring >>