Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Nyheter 2020-04-01

EXTRA
Förbundets årsmöte 2020

Den 12 mars fattade NKF:s styrelse beslutet att i hart när sista stund ställa in det planerade års­mötet på Framnäs folk­högskola den 15 mars. Anledningen var knappast oväntat nyheter och rekom­menda­tioner från Rege­ringen och Folk­hälso­myndig­heten angående sprid­ningen av det pandemi­klassade corona­viruset Covid-19. Ett läge av Force majeure råder alltjämt och det är förstås inget vi rår på.

Vad händer nu?

Vi följer utvecklingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer noggrant. Läget förän­dras från dag till annan, men styrel­sens ambition är att så snart som möjligt genom­föra årsmötet på ett eller annat sätt – fysiskt eller via ett telefon­möte¹. Under tiden fort­sätter den nu sittande styrelsen, alltså den som valdes vid det förra årsmötet 2019-03-17, att verka normalt så långt det är möjligt.

Det betyder att styrelsen fortsätter att sam­man­träda för att till exempel hantera av körer sökta bidrag, medlems- och försäk­rings­frågor och så vidare. ”Business as usual” alltså.

En sak som däremot har förändrats är att Bo Selinder bett att få avgå som förbunds­dirigent. I hans ställe träder nu sittande förbunds­dirigent Göran Lindgren in som styrelse­ledamot.

Desto trevligare nyheter
Mirjana Petrova Johansson (Bild: Jennie Nilede) Vi vill också hälsa Mirjana Petrova Johansson varmt välkommen till NKF som ny förbunds­dirigent; hon flan­keras av Göran Lindgren och Monica Åslund.
Läs om Mirjana här
Bevaka aktuell information ifrån oss

Ny tidpunkt för årsmötet kommer att meddelas via följande:

  • Förbundets webbplats
    (vår primära informations­kanal, som alltid!)
  • Facebook
  • Mejl till tidigare anmälda deltagare
  • Körers kontaktpersoner
    (meddelade till oss via kontakt­rapporten)
Det kommer med andra ord inte att skickas ut nya kallel­ser eller liknande via tradi­tionell post­gång, så sätt gärna ett bokmärke i webb­läsaren på förbun­dets webb­plats och se till att hålla dig upp­daterad. Sprid också informationen till andra.

Ta hand om varandra!
Styrelsen den 22 mars 2020

2020-03-21NYHET!

Skicka in kontaktrapporten!

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På så vis kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Viktigast av allt är att för­bundet till exempel Blanketten kontaktrapportinte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.

2020-03-05

Musik och tal hanteras olika i hjärnanSå reagerar hjärnan på a cappella

Hjärnan hanterar tal och musik olika. Med hjälp av a cappella kan forskarna förklara varför.
Läs artiklar på:
SVT Nyheter
NPR – National Public Radio(på engelska)


Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

TIPS! Arctic Voices samt Sångkören Lyran söker körsångare.

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Evenemangskalender

Konserter och andra evenemang på gång bland körer i Norrbotten hittar du i evenemangskalendern:

Tipsa om körevenemang

Lägg in körens konserter och fram­trädanden i kalendern!
Tipsa om evenemang

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Varmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören på blankettens båda sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda. Adressen finns på blanketten.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Citatet
Sanningen är den största hämnden.
Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten