Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund
Välkommen till länets största körförbund – Vi utvecklar körsången i Norrbotten!
Monica Åslund 1960-2021

2021-09-10

Monica Åslund har lämnat oss

Vi har idag nåtts av den tråkiga nyheten att Monica Åslund hastigt avlidit. Norrbottens körliv har med ens blivit mörkare. Monica ledde flera körer och hade en outsinlig energi med ett inter­nationellt enga­gemang. Hon var också en ton­sättare som bidragit med verk som blivit kör­klassiker, där den ”vanliga” kören kan bli sedd och hörd. Man blev lycklig av att träffa henne!

Monica var sedan ett antal år även en av Norrbottens Körsångarförbunds så kallade förbundsdirigenter. Hon lämnar ett mycket stort tomrum efter sig.


Nyheter 2021-09-28

2021-09-08NYHET

Ta nya foton vid körstarten

Äntligen börjar restriktionerna kring pandemin att lätta så att körsångare kan träffas igen för att sätta igång med körövningar!

Glada korister

Ett tips inför körstarten är att ta nya, aktuella foton på kören. Körsångare och -ledare har med tiden fallit ifrån och bytts ut, nya glada ansikten har till­kommit och så vidare.

Flera av körfotona här på webbplatsen är många år gamla! Din kör förtjänar bättre bilder på presen­tations­sidan, inte sant?

Så snart ni sjunger upp: Ta nya foton och fånga glädjen över att äntligen få sjunga till­sammans igen! Därefter mejlar du materialet till förbundets infor­matör – gärna med en rykande aktuell presen­tations­text också.
Här finns tips och inspiration
Informatörens kontaktuppgifter

2021-08-25NYHET

Ny säsong av koristkursen

Andra säsongen - Görans korta koristkurser

Nu är höstens utlovade, andra säsong med nya avsnitt av koristkursen här! Det är sam­manlagt sex nya avsnitt; tre för herr­stämmor och tre för dam­stämmor. I avsnitten för­djupar vi oss i inter­valler och melodier i C-dur, D-dur och bess dur.
Läs mer och titta på avsnitten

Hand som pekar med fingret

Citatet

Lär detta av vatten:
Högljutt plaskar bäcken, men oceanens djup är stilla.

Vanliga frågor just nu

Inga avgifter under pandemin

Nej, det är naturligtvis orimligt att körer ska betala med­lems­avgifter då i princip alla aktivi­teter ställts in på grund av coronaviruset. Tills annat meddelas kommer därför ingen kör eller grupp att bli debiterad med­lemsavgift.

Medlemskapet fortsätter som förut

Alla anslutna körer fortsätter att vara med­lemmar i förbundet precis som innan, även om ingen medlems­avgift behöver betalas.

Det är för övrigt fullt möjligt att ansöka om medlem­skap i förbundet även om i princip alla aktivi­teter ställts in på grund av coronaviruset.

Flytta muspekaren så att den pekar på menyn Projekt på menyraden ovan. I den menyn klickar du därefter Korta koristkurser (2020) eller Korta koristkurser säsong 2 (2021).

Klicka på de blå rutorna ovan för att se svaren.

Tips för kör- och musik­verksamhet i coronatider

Inför uppstart längre fram med fysiska kör­repetitioner är det viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att eliminera risken för smitt­spridning.

Här får du tips på hur din kör kan komma igång igen efter ett långt uppehåll.

Kör- och musikverksamhet i coronatider
Läs dokumentet
Krisinformation.se

Sjung i kör!Vill du sjunga i kör?

Uppskatt­ningsvis 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Att sjunga tillsammans i stämmor är roligt! Det är också vetenskapligt bevisat att alla mår bra av att sjunga i kör.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer (se nedan) av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på, eller kanske börja om efter något års uppehåll.

Medlemskörer

Förbundets medlemskörer

Gå med i förbundetGå med i förbundet

Vad vinner min kör eller grupp på att vara med i Norrbottens Körsångar­förbund? Kostar det någonting och i så fall hur mycket? Svaren finns här:
Läs om förbundet
Medlemsförmåner
Vanliga frågor (FAQ)

Blankett för ansökan om medlemskapVarmt välkommen!

Hämta, fyll i och skriv ut blanketten:

Fyll i uppgifterna för kören eller gruppen på blankettens bägge sidor, underteckna och posta den i närmaste brevlåda.

Kontakta ossKontakta oss

Är det något annat du undrar över? Här finns svar på vanliga frågor, adresser, telefonnummer och mejl­adresser till NKF:s styrelse­medlemmar och funk­tionärer:
Vanliga frågor (FAQ)
Styrelse & funktionärer

Våra samarbetspartners:
Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Framnäs folkhögskola Region Norrbotten