Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Diverse körlänkar

Norrbottens Körsångarförbund

Presentation Om förbundet.
Medlemskörer Vilka är våra medlemskörer och var är de verksamma?
Historik Hur det en gång började.
Styrelse Vi som jobbar för er, alla våra medlemmar.
Verksamhet Vår gemensamma verksamhetsplan.
Medlemsförmåner Projekt- och samverkansbidrag till kören, tillträde till kurser och symposier samt större projekt arrangerade av förbundet, med mera.
Kompetensutvecklingscheck Reda pengar till kompetensutveckling av din kör.
Medlemsförsäkring Försäkring för korister – en livboj för kören.
Stadgar Vårt förbund har givetvis också sådana.
Likabehandlingspolicy Förbundets riktlinjer mot diskriminering.
Ansökan om medlemskap Blivit övertygad? Varmt välkommen!
Vanliga frågor (FAQ) Svar på en del av de vanligaste frågorna till förbundet.

Svenska organisationer och grupper

Eric Ericson International Choral Centre En internationell samlingspunkt i körvärlden.
Evelyn Hjälper musiker framåt.
En del av studieförbundet Kulturens verksamhet.
FSK Föreningen Sveriges Körledare.
Hittakör.se Här hittar du en hel del av Sveriges alla körer.
Saknas din kör, eller står det felaktiga uppgifter om kören? Lägg till info här
Joyvoice Popkörer för alla som vill sjunga.
Det kostar dock en hel del pengar, speciellt om du vill sjunga ofta.
Kulturens Studieförbundet för kulturutövare.
Körfolk i Luleå En facebookgrupp där ”körsångare och körledare i Luleå kan nätverka, tipsa varandra om ditt och datt samt ha trevligt. Och planera nya kulturella stordåd, så klart.”
Körliv En ideellt driven webbplats om allt möjligt inom svenskt körliv.
MAIS Musikarrangörer i samverkan.
Musikakuten Första hjälpen för dig som vill spela musik.
Producerad av Studiefrämjandet och får användas fritt.
Musikförläggarna  
Röstcenter Sånglektioner, kör och röstvård.
Svenska Arbetarsångarförbundet  
Sveriges Körförbund Centralt körförbund vars huvudsakliga fokus ligger på professio­nella och semi­professio­nella körer i södra Sverige.
UNGiKÖR Nord Sveriges barn- och ungdomskörer, distrikt Nord.
Uppsala universitets Körcentrum

Utländska organisationer

American Union of Swedish Singers Körorganisation i USA som arbetar för svensk körmusik, såväl blandade körer som mans- och damkörer.
Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF är centralorganisationen för det finlandssvenska amatörmusiklivet.
FSM – Finlands svenska manssångarförbund
International Federation for Choral Music IFCM grundades 1982 och är ett internationell samarbetsorgan för körmusik och körorganisationer.

Noter och notlära

Gehrmans Musikförlag
Musiklära
Notlära
Fritext
Lista över musiktermer
Symboler i notskrift
Wikipedia
Notlära Zrajm
Power & Tempo  

Upphovsrätt och juridik

Brev Lagen om upphovsrätt 190319

Brev angående olovligt bruk av upphovs­rätts­skyddat material. Brevet skickades till samtliga som deltagit i något eller några av förbundets projekt ”Euforiskt – Klassiker men inte bara Klassiskt” och ”I själ och hjärta”.

NKF ser mycket allvarligt på detta och det är enligt svensk lag uttryck­ligen för­bjudet att mång­faldiga material som enbart är avsett för användning i till exempel våra projekt och under inspirationsdagar.

Medlemmar som bryter mot upphovsrätts­lagen enligt ovan riskerar inte bara att uteslutas ur förbundet, utan även åtal och straff med böter eller fängelse i upp till två år som påföljd.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Musik och upphovsrätt Mycket innehållsrik sida på Musikförläggarnas webbplats med fakta och riktlinjer:
• Att använda musik
• Myter om upphovsrätt
• Upphovsrättguiden
• Trycksaker att ladda ner
Upphovsrätt & noter Häfte med sammanfattning från Musikförläggarna.
Stim Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå som bildades år 1923. Idag är drygt 45 000 upphovsmän och musikförlag anslutna.

Nyttiga länkar

Anordna konsert Kom-i-håg-lista med saker att tänka på inför arrangemang av konserter.
Arrangörshandboken MAIS guide med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik.

Teknik

ChorusClass App till din smarttelefon för att kunna öva körstämmor när du är på språng.
We Are Voice En digital pedagogisk musiktjänst för körer och skolor.