Norrbottens Körsångarförbund

Diverse körlänkar

Norrbottens Körsångarförbund

Presentation Om förbundet.
Medlemskörer Vilka är våra medlemskörer och var kommer de ifrån?
Historik Hur det en gång började.
Styrelse Vi som jobbar för er, alla våra medlemmar.
Verksamhet Vår gemensamma verksamhetsplan.
Medlemsförmåner Projekt- och samverkansbidrag till kören, tillträde till kurser och symposier samt större projekt arrangerade av förbundet, med mera.
Kompetensutvecklingscheck Reda pengar till kompetensutveckling av din kör.
Medlemsförsäkring Försäkring för korister – en livboj för kören.
Stadgar Vårt förbund har givetvis också sådana.
Anmälan om medlemskap Blivit övertygad? Varmt välkommen!

Sveriges körer och körliv

Hittakör.se Här hittar du Sveriges (nästan) alla körer.
   Saknas din kör, eller står det felaktiga uppgifter om kören? Lägg till den här
Joyvoice Popkörer för alla som vill sjunga.
Det kostar dock en hel del pengar, speciellt om du vill sjunga ofta.
Körliv Det mesta om Sveriges körliv.
Eric Ericson International Choral Centre En samlingspunkt i körvärlden.

Andra organisationer

FSK – Föreningen Sveriges Körledare
Svenska Arbetarsångarförbundet
Sveriges Körförbund Centralt körförbund vars huvudsakliga fokus ligger på professio­nella och semi­professio­nella körer i den södra delen av Sverige.
UNGiKÖR Nord Sveriges barn- och ungdomskörer, distrikt Nord.
Uppsala universitets Körcentrum
FSM – Finlands svenska manssångarförbund
Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF är centralorganisationen för det finlandssvenska amatörmusiklivet.
American Union of Swedish Singers Körorganisation i USA som arbetar för svensk körmusik, såväl blandade körer som mans- och damkörer.
International Federation for Choral Music IFCM grundades 1982 och är ett internationell samarbetsorgan för körmusik och körorganisationer.

Noter och notlära

Gehrmans Musikförlag
CyberBass® – Innovative Learning for Choral Singers
Musiklära
Notlära
Fritext
Lista över musiktermer
Symboler i notskrift
Wikipedia
Notlära Zrajm’s Corner of the Web
PDF-version
Power & Tempo

Andra länkar

Anordna konsert Kom-i-håg-lista med saker att tänka på inför arrangemang av konserter.
Evelyn Hjälper musiker framåt i karriären.
MAIS – Musikarrangörer i samverkan
Musikförläggarna
Musikakuten Första hjälpen för dig som vill börja med musik.
Stim Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå som bildades år 1923. Idag är drygt 45 000 upphovsmän och musikförlag anslutna.
Länkarnas giltighet kontrollerades senast 2018-10-22.

Tipsa gärna infomästaren om länkar som du tycker borde finnas på den här sidan, eller om du upptäcker något som är fel.