Norrbottens Körsångarförbund

Diverse körlänkar

Norrbottens Körsångarförbund

Presentation Om förbundet.
Medlemskörer Vilka är våra medlemskörer och var kommer de ifrån?
Historik Hur det en gång började.
Styrelse Vi som jobbar för er, alla våra medlemmar.
Verksamhet Vår gemensamma verksamhetsplan.
Medlemsförmåner Projekt- och samverkansbidrag till kören, tillträde till kurser och symposier samt större projekt arrangerade av förbundet, med mera.
Kompetensutvecklingscheck Reda pengar till kompetensutveckling av din kör.
Medlemsförsäkring Försäkring för korister – en livboj för kören.
Stadgar Vårt förbund har givetvis också sådana.
Ansökan om medlemskap Blivit övertygad? Varmt välkommen!

Svenska organisationer

Eric Ericson International Choral Centre En samlingspunkt i körvärlden.
Föreningen Sveriges Körledare – FSK
Hittakör.se Här hittar du Sveriges (nästan) alla körer.
Saknas din kör, eller står det felaktiga uppgifter om kören? Lägg till den här
Joyvoice Popkörer för alla som vill sjunga.
Det kostar dock en hel del pengar, speciellt om du vill sjunga ofta.
Körliv Det mesta om Sveriges körliv.
Svenska Arbetarsångarförbundet
Sveriges Körförbund Centralt körförbund vars huvudsakliga fokus ligger på professio­nella och semi­professio­nella körer i den södra delen av Sverige.
UNGiKÖR Nord Sveriges barn- och ungdomskörer, distrikt Nord.
Uppsala universitets Körcentrum

Utländska organisationer

American Union of Swedish Singers Körorganisation i USA som arbetar för svensk körmusik, såväl blandade körer som mans- och damkörer.
Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF är centralorganisationen för det finlandssvenska amatörmusiklivet.
FSM – Finlands svenska manssångarförbund
International Federation for Choral Music IFCM grundades 1982 och är ett internationell samarbetsorgan för körmusik och körorganisationer.

Noter och notlära

Gehrmans Musikförlag
CyberBass® – Innovative Learning for Choral Singers
Musiklära
Notlära
Fritext
Lista över musiktermer
Symboler i notskrift
Wikipedia
Notlära Zrajm
Power & Tempo

Nyttiga länkar

Anordna konsert Utförlig kom-i-håg-lista med saker att tänka på inför arrangemang av konserter.
Evelyn Hjälper musiker framåt.
En del av studieförbundet Kulturens verksamhet.
MAIS – Musikarrangörer i samverkan
Musikförläggarna
Musikakuten Första hjälpen för dig som vill spela musik.
Producerad av Studiefrämjandet och får användas fritt.
Stim Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå som bildades år 1923. Idag är drygt 45 000 upphovsmän och musikförlag anslutna.

Teknik

ChorusClass App till din smarttelefon för att kunna öva körstämmor när du är på språng.
ScorX Ett webbaserat hjälpmedel när en vill öva in sin körstämma.

Upphovsrätt och juridik

Upphovsrätt & noter Häfte med sammanfattning från Musikförläggarna
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Länkarnas giltighet kontrollerades senast 2019-06-04.

Tipsa gärna infomästaren om länkar som du tycker borde finnas på den här sidan, eller om du upptäcker något som är fel.