Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Förbundets medlemskörer

Medlemskörerna i Norrbottens Körsångarförbund är av mycket varierande storlek och samman­sättning. Klicka på respek­tive kör­namn för en närmare presen­tation. Där finner du också namn, telefon­nummer och mejl­adress till kontakt­personerna för respektive kör.

Boden

Kiruna

 

Luleå

Piteå