Norrbottens Körsångarförbund

Hjälp

KakaKakor/Cookies

Denna webbplats använder så kallade kakor (cookies på engelska). Det är en liten, garanterat harmlös fil som sparas på din dator av webb­servern för www.bdkor.se i syfte att till­fälligt lagra ett unikt så kallat sessions-id (phpsessid). Kakan tas bort vid sessionens slut, dvs när du stänger webb­läsaren.
   Vill du trots det inte att kakor ska sparas kan din webb­läsare ställas in så att den auto­matiskt nekar till lagring av dessa, eller att du infor­meras varje gång en webb­plats begär att få lagra en kaka. Genom webb­läsarens inställ­ningar kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webb­läsarens hjälp­sidor för mer information.
   Läs mer om kakor:
Post- och telestyrelsen
Mina Cookies

Personuppgifter

Aktuell information om hur personuppgifter hanteras av Norrbottens Körsångarförbund finns här:
Hantering av personuppgifter
Personuppgiftspolicy / Användarvillkor

Säkerhet och kryptering

Trafiken mellan din webbläsare till NKFs webb­server är kryp­terad, vilket betyder att den inte utan svårig­het kan av­lyssnas av obe­höriga då du t ex skriver in lösenord. Vanligtvis kan du se detta genom att ett hänglås visas vid webb­adressen som börjar med https:// vilket också be­kräftar att trafiken är kryp­terad och säker.

Länk- och dokumenttyper

Extern länk
Tar dig till webbsidor eller dokument som ligger utanför denna webbplats. Sidan eller dokumentet visas i ett separat webbläsarfönster.

Ljudfil
Ljudfil i MP3 eller MIDI-format (mp3 eller mid).

PDF-dokument
Dokument för appen Adobe Acrobat. Visas normalt i webb­läsaren, spara i annat fall doku­mentet på din dator och öppna därefter manuellt i till exempel gratis­appen Adobe Acrobat Reader.
Hämta Adobe Acrobat Reader

Word-dokument
Dokument för ordbehandlings­appen Microsoft Word (doc eller docx).

Excel-dokument
Dokument för kalkylappen Microsoft Excel (xls eller xlsx).

PowerPoint-dokument
Dokument för presentations­appen Microsoft PowerPoint (pps, ppt eller pptx).

 

KartaWebbplatskarta

Teknik och webbläsare

Vid sidans topp, precis under bilden på en alldeles speciell del av de Norr­bottniska fjällen, finns en menyrad; för mus­pekaren över meny­rubrikerna så visas en meny nedanför. Skulle du inte få upp några menyer kan du istället klicka dig fram till önskad sida via webb­plats­kartan ovan.
   Tekniker som DHTML med stilmallar (css3), webb­typsnitt (woff) och JavaScript används. För att de ska fungera som avsett bör du använda en modern webb­läsare som följer givna standarder, till exempel Mozilla Firefox, Google Chrome eller Opera, och kontrollera att webbside­skript­språket JavaScript är aktiverat i webbläsaren.

Microsoft Internet Explorer rekom­menderas inte av säkerhets- och kompa­bilitets­skäl. Ej heller Microsoft Edge (förvald webbläsare i Windows 10) eller Apple Safari (standard­webbläsare i macOS och iOS) har visat sig fungera till­freds­ställande.