Norrbottens Körsångarförbund

Blankett för anmälan om medlemskapAnmälan om medlemskap

Har vi lyckats övertyga dig om fördelarna med ett medlemskap i Norrbottens alldeles egna Körsångarförbund? Hurra!Hämta och skriv ut blanketten:

Anmälan om medlemskap

Fyll därefter i uppgifterna för din kör på blankettens bägge sidor, underteckna och posta blanketten i närmaste brevlåda. Adressen finns på blanketten. Voilà!

Hantering av personuppgifter

De medlemsuppgifter som Norrbottens Körsångar­förbund hanterar lagras inte i någon databas och innefattar inte heller person­nummer eller annan infor­mation som inte på ett enkelt sätt går att söka via publika online­tjänster som t ex Hitta.se. Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part, med undantag av försäkrings­givaren för körförsäk­ringen i förekommande fall.
   Till skillnad från t ex offentliga myndigheter som måste tillämpa offentlighets­principen har inte föreningar någon skyldighet att lämna ut sitt medlems­register. Däremot har den registrerade medlemmen rätt enligt dataskydds­förordningen (GDPR) att få ett register­utdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om sig själv.
   Medlem som har skyddad adress eller hemligt telefon­nummer bör snarast meddela detta till styrelsen, som då vidtar de åtgärder som krävs.

Läs mer:
Personuppgiftspolicy / Användarvillkor
Datainspektionens webbplats

Tecknad kör


Välkommen till Norrbottens Körsångarförbund!

<< Stadgar Vanliga frågor (FAQ) >>