Norrbottens Körsångarförbund

Erik Westberg tilldelas årets Interpretpris

2020-06-12

Erik Westberg, Professor (Bild: LTU)
Föreningen Svenska Tonsättare tilldelar Erik Westberg och hans vokalensemble årets Interpretpris. Förutom äran ingår även en prissumma på 50 000 kronor.


– Det känns fantastiskt roligt att få detta erkännande! Från det att vi bildades har det varit viktigt att beställa ny musik och att få utforska nya verk, det är en av de mest spännande delarna i vårt körarbete. Mina sångares stora och hängivna engagemang, liksom den kreativa miljön med musiker och pedagoger på Musik­högskolan har gjort detta möjligt. Jag är en lycklig dirigent!, säger Erik Westberg, professor vid Luleå tekniska universitet.

Erik Westbergs Vokalensemble (Bild: Maria Fäldt)
 
Erik Westbergs Vokalensemble
Maria Fäldt

Turnerat världen runt

Erik Westbergs Vokalensemble bildades 1993 och består av 16–20 sångare. Ensemblens kör­ledare och dirigent är Erik Westberg, professor i kördiri­gering och körsång på Musik­högskolan vid Luleå tekniska universitet. Ensemblens medlemmar kommer från norra Sverige och Finland och är verksamma som solister, kyrko­musiker och musik­lärare. Ensemblen har beställt och uruppfört ett 50-tal verk av bland andra Gunnar Eriksson, Tebogo Monnakgotla, Jan Sandström, Sven-David Sandström, Carl Unander-Scharin, Arvo Pärt och Paula af Malmborg Ward.

Över fyrtio turnéer till Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har genomförts. Vokal­ensemblen var engagerad i projektet ”Körsång för fred och rätt­visa” med turné i Tonga och Samoa vid millennie­skiftet.

Ensemblen har tillsammans med Musik­högskolans kammarkör i Piteå och Naxos spelat in samtliga a cappella-verk av Wilhelm Peterson-Berger.


Erik Westbergs Vokal­ensemblen har också gjort ett flertal inspel­ningar för Sveriges Radio i samarbete med EBU (European Broadcasting Union).

Interpretpriset, instiftat 1982 av Föreningen Svenska Tonsättare delas ut till musiker, ensem­bler, kör­ledare eller diri­genter som särskilt utmärkt sig genom att fram­föra sam­tida konst­musik.

Motiveringen lyder:

”Erik Westbergs Vokalensemble får priset för sitt stora och mångåriga engagemang i och arbete för ny svensk körmusik. Genom ett stort antal beställ­ningar och sin inter­natio­nella genom­slags­kraft når de ut till en bred allmän publik.”

Källa:
Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst,
kommunikation och lärande
10 juni 2020