Norrbottens Körsångarförbund
Mandakören sjöng in sommaren tillsammans på Hägnan

Mandakören sjöng in

sommaren tillsammans

– om än på behörigt avstånd ifrån varandra

2020-06-04


Sångtexter passande
för de rådande tiderna

Från en solig glänta vid Hägnans scen hördes under juni månads första dag ljuva toner då dryga tjugotalet medlemmar ur Mandakören sjöng in sommaren med ”All världen nu sig gläder, Man hörer fåglar sjunga”, bland andra.

När det inte längre går att träffas inomhus för flertalet 70+:are tog körledaren Göran Lindgren initiativet att vi på behörigt avstånd skulle träffas på Hägnan i Gammelstad. Trots att det för stunden var lätt att glömma Corona när solen gassade och Hägnan grönskade så var texten från sångerna så passande för de rådande tiderna, kanske samtidigt som de ingav hopp om framtiden.

Värdefullt att träffas

Det fungerade förvånansvärt bra och det betyder jättemycket för körmedlemmarna att kunna fortsätta träffas och sjunga.

Korist ur Mandakören samt körledare Göran Lindgren

Över huvud taget är allt körsjungande mer­värde och det ger mervärde menar Göran.

När vi hade druckit vårt medhavda kaffe avslutades dagen med en spännande pris­utdelning efter en skön tipsrunda, hop­knåpad av Monica Sahlin, i den gröns­kande sommar­hagen.

Text och bild:
Kjell Eriksson, Mandakören