Norrbottens Körsångarförbund

La chorale de St Barthélemy

kommer på besök till Piteå

2018-08-05

St Barthélemys vapen
Saint-Barthélemy (populärt för­kortat till St Barth) är en fransk ö i Karibien. Den är en del av ögrupp­en Små Antillerna. Ön var åren 1784–1878 en svensk koloni, var­efter den såldes till­baka till Frank­rike. Det sven­ska arvet på ön består av namn­giv­ningen av orter och gator samt öns vapen som bär de tre kronorna.
Wikipedia


La chorale de St Barthélemy, St Barth kören, bildades våren 1998 och firar 20-års jubileum 2018. St Barth kören besö­ker vän­orten Piteå den 17–21 augusti 2018. Besöket sammanfaller med att det är 40 år sedan vänortsavtalet mellan Piteå och St Barth skrevs.

Sex av körmedlemmar är kvar sedan starten. St Barth kören gläds över öns svenska historia. De har därför samarbetat med ASBAS, svenska mot­svarig­heten till Vänorts­föreningen Piteå – St Barth. För att fira vänskapen med Sverige och Piteå har St Barth kören arbetat hårt för att förbereda resan till Sverige och Piteå augusti 2018.

St Barth kören har sjungit i St Barthélemy Kyrka i New York 2008. Av en slump sjöng de även ”på börsen” vid Wall Street vilket blev ett spännande ögonblick. 2016 blev kören inbjuden av en orkester och två andra körer till Kanada där alla spelade och sjöng tillsammans.

St Barth kören repeterar en gång per vecka året runt i St Barthélemy anglikanska kyrka som har perfekt akustik. I kyrkan håller även kören sina konserter. De gläds över att få låna kyrkan för sitt ändamål och de sjunger gärna där till högtider som jul och påsk.

Körens repertoar beslutas av en kommitté som samlas vanligtvis två gånger per år. Kör­medlemmarna föreslår stycken som de tycker om och det enda kravet är att stycket ska ha fyra stämmor.

La chorale de St Barthélemy
La chorale de St Barthélemy

För cirka 20 år sedan omfattades repertoaren uteslutande av klassisk musik och gospel. För att tillfreds­ställa publik och kör­medlemmar har reper­toaren utvecklats till även popmusik. När de sjunger pop hemmavid är de ackompanjerad av en grupp med lokala musiker från St Barthélemy. När kören reser framförs även musik från det land som besöks. När det gäller Sverige har kören repeterat en hymn till Sverige, ”Du gamla du fria” och Abbas ”Mamma Mia”.

Starka trots motgångar

St Barth kören har varit med om en del svårigheter, till exempel bortgång av två körledare, cyk­loner och orka­ner. Trots detta har kören rest sig varje gång. Till exempel, en vecka efter orkanen Irma, när telefonnätet var brutet, lyckades kören hitta igen varandra för att sjunga bland spillrorna. Irma hindrade inte kören mer än en vecka. Alla i kören hittade nytt hopp genom att fortsätta sjunga efter cyklonen. Kören är mycket omtyckt av St Barths befolkning. De sjunger vid alla viktiga tillfällen i livet som till exempel giftermål och begravningar. De hade även äran att få sjunga när Johnny Hallyday begravdes.

St Barth kören har också haft bra stöd av St Barth kollektivet, motsvarande Piteå kommun, och kollek­tivets ord­förande Bruno Magras. Att få sjunga under sådana förutsättningar är glädjande.

Nu kommer kören till Piteå!

St Barth kören framträder vid Bottenvikens Skärgårdsfest, lunchdags lördag den 18 augusti, Västra Kajen, Piteå. Då medverkar även Piteå Schlagerkör. Se vidare annonsering, Bottenvikens skärgårdsfest!

Söndag den 19 augusti kl 16:30 inbjuds alla till kostnadsfri konsert i Stora salen, Acusticum, Piteå. Då med­verkar även Rosvikskören. Se vidare annonseringar i bland annat Piteå-Tidningen!


Gustavia och Piteå 31 juli 2018
Nils Dufau och Claudie Augé
St Barth


Catharina Nordin och Britta Svensson
Vänortsföreningen Piteå – St Barth