Norrbottens Körsångarförbund
Syng Norden Sammen

Syng Norden Sammen

Inbjudan till gemensam nordisk körkonsert på livestream via Internet från Århus, Danmark

Lördag 7 september kl 19:30, Vetenskapens hus, Luleå

2019-08-03, uppdaterad 2019-09-03

Året 2019 markerar 100-årsjubileet för grundandet av Föreningen Norden. För att fira detta kommer Aarhus Festuge samt Föreningen Norden att föra samman människor från Sverige, Norge och Danmark genom sång.

Knutpunkt i Danmark

Lördagen den 7 september kl 19:30 samlas några av nordens bästa körer i Århus, Danmark för att delta i en magnifik konsert som innehåller såväl högklassig körsång och gemensam sång för hela Norden. Kon­serten överförs på livestream via Internet direkt från Århus och ut till kultur­hus, bio­grafer och stor­skär­mar, där Föreningen Nordens lokal­föreningar i sam­arbete med lokala körer och kultur­aktörer har samlats.

Livestreamingen startar kl 19:30 och konserten 20:00. (Den sänds även i dansk Tv2 Østjylland, ifall du har tillgång till den kanalen.)

Vi träffas i Luleå

Alla körer och körsångare i Norrbotten är samtidigt varmt välkomna till Vetenskapens hus i Luleå för att delta i vad som troligen blir Nordens största gemen­samma sång­event någonsin! På plats finns teknik som internetkopplade storbildskärmar, där bland annat sång­texterna kommer att visas.

Nothäfte Syng Norden Sammen
Anledningen till lösen­ords­skyddet är upp­hovs­rätts­regler. Arran­gören vill inte att häftet flo­rerar som en pdf-fil på webben. De har varit tvungna att upp­fylla detta krav för att över­huvud­taget kunna till­handa­hålla häftet gratis till dig, och hoppas på din förståelse.

Sånger och nothäfte

De sånger vi sjunger är danska ”Kringsatt av fiender (Til Ungdommen)”, svenska förvisso enkla men i fyra stämmor mycket vackra ”Vem kan segla förutan vind”, samt den danska folkvisan ”I skovens dybe, stille ro”. Vår förbunds­dirigent Göran Lindgren kommer att vara på plats och leda viss förövning innan kl 20:00.

Satserna är utgivna av Kor72, en dansk lands­omfattande organisa­tion för amatör­körer, som är en nära samarbets­partner till Syng Norden Sammen. Häftet finns nu för ned­laddning från deras webbplats:
Nothäfte Syng Norden Sammen
För att kunna öppna dokumentet, som är i PDF-format, måste du skriva in lösenordet du blivit tillsänt dig. Var uppmärksam på stora och små bokstäver i lösenordet!

Har du inte fått något lösenord? Kontakta sekretariat@kor72.dk eller NKFs infomästare.

Tips: Spotify och YouTube

Använd dig gärna av musiktjänster via Internet för att lyssna in dig på sångerna.
Spotify
YouTube

Kontakta oss

Har du några frågor, kontakta Norrbottens Körsångarförbunds ordförande Ove Bucht eller förbundsdirigent Göran Lindgren.
Oves kontaktuppgifter
Görans kontaktuppgifter

Adresser och kartor

Vetenskapens hus: Storgatan 53, Luleå
Gamla postenhuset mitt i stan, ingång från hörnet i korsningen Kungsgatan/Storgatan (gågata)
Karta

Läs mer om konserten här:
Hele Norden synger sammen i stort festugeprojekt


Musikhuset Aarhus: Thomas Jensens Allé 2, Århus, Danmark
Karta
Webbplats


Syng Norden Sammen stöds av: