Korta koristkurser
Norrbottens Körsångarförbund

Euforiskt

~ Klassiker men inte bara Klassiskt ~

Euforiskt - Klassiker men inte bara Klassiskt

Enkät efter projektets avslut

Såvida du inte redan har fyllt i och lämnat in enkäten i pappersform, vill jag gärna att du fyller i den här på skärmen. Dina svar är helt anonyma och kan inte kopplas till din mejladress. (Om du ändå vill lämna namn och mejladress för att du exempelvis vill ha personligt svar på en fråga, skriv då dessa under Övriga synpunkter.)

1.
Hur väl tycker du att projektet stämde överens med de förväntningar du hade på det?
2.
Vad tyckte du om att blanda musik från musikal/film och från operor i samma konsert?
3.
Har projektet känts utmanande? Om så, på vilket sätt?
4.
Vad tycker du har varit bra under projekttiden?
5.
Finns det något du tycker kan förbättras inför framtida projekt?
6.
Hur tycker du att information har fungerat under projekttiden?
7.
Vad tycker du om att det funnits ljudfiler tillgängliga för egen övning hemma?
8.
Har du tidigare sjungit operastycken?
   
   
9.
Kan du tänka dig att sjunga opera igen?
   
   
10.
Vad tycker du om antalet övningstillfällen?
 
 
11.
Vad tycker du om tiden mellan varje körövning?
 
 
12.
Har projektet inneburit en utveckling av dig som körsångare?
Om så, beskriv gärna på vilket sätt.
13.
Hur har det varit att sjunga i storkör som är en mix av olika körer?
Är det något du vill göra fler gånger?
14.
Är den här typen av satsning viktig/värdefull för dig som korist?
Om så, på vilket sätt?
15.
Har din kunskap om körsångens betydelse för hälsa förändrats under projekttiden?
16.
Tror du att projektet bidragit till och inspirerat till att du/din kör fortsätter att samverka i nya konstellationer?
17.
Övriga synpunkter:
 
Skräppostfilter

(skriv de tre sista bokstäverna i svenska alfabetet VERSALT)